Trang web này sử dụng cookie để theo dõi người xem và cải tiến nội dung của trang. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng các cookie đó. Nhấp vào đây để xem thêm thông tin về các cookiecài đặt tùy chọn của bạn.

Tiếp tục

Thông điệp từ Giám đốc Điều hành

Bên cạnh việc tuân thủ luật pháp và các quy định, liêm chính là một cam kết dẫn dắt hành vi ứng xử của chúng ta để có những lựa chọn đúng đắn khi đối mặt với bất kỳ tình huống nào.

Paul Hudson

Tôn trọng & bảo vệ
con người và môi trường

Để có môi trường làm việc khích lệ, sáng tạo & an toàn.

Tôn trọng & bảo vệ con người và môi trường

Để có môi trường làm việc khích lệ, sáng tạo & an toàn.

Thêm nữa

Liêm chính trong quản lý thông tin công ty

Để bảo vệ và đảm bảo khả năng cạnh tranh, hình ảnh và danh tiếng của chúng ta

Thêm nữa

Liêm chính trong quản lý
thông tin công ty

Để bảo vệ và đảm bảo khả năng cạnh tranh, hình ảnh và danh tiếng của chúng ta

Sự liêm chính trong
thực tiễn kinh doanh của chúng ta

Để duy trì sự tin tưởng trong mối quan hệ của chúng ta với các bên liên quan - bệnh nhân, khách hàng, cổ đông, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác, và các thành viên trong xã hội thường ngày - nơi Sanofi hoạt động