Na niniejszej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookie, które umożliwiają śledzenie osób odwiedzających tę stronę oraz poprawianie treści, które są na niej publikowane. Dalsze przeglądanie tej strony oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z tych plików cookie. Kliknij tutaj, aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące plików cookie oraz określić swoje preferencje.

Kontynuuj

Wiadomość od Dyrektora Generalnego całej firmy Sanofi (CEO)

Uczciwość jest zobowiązaniem, które musi kierować naszymi zachowaniami, wykraczając poza zwykłe przestrzeganie obowiązującego prawa i regulacji, i prowadząc nas do dokonania właściwego wyboru w obliczu każdej sytuacji.

Paul Hudson

Poszanowanie i ochrona
ludzi oraz środowiska

Aby zapewnić stymulujące, kreatywne i bezpieczne warunki pracy

Poszanowanie i ochrona ludzi oraz środowiska

Aby zapewnić stymulujące, kreatywne i bezpieczne warunki pracy

Więcej

Uczciwość w zarządzaniu informacjami firmowymi

Aby chronić i zachować swoją przewagę konkurencyjną, a także wizerunek oraz reputację

Więcej

Uczciwość w zarządzaniu
informacjami firmowymi

Aby chronić i zachować swoją przewagę konkurencyjną, a także wizerunek oraz reputację

Uczciwość w
prowadzeniu naszych praktyk biznesowych

Aby utrzymać zaufanie w ramach relacji, jakie posiadamy z interesariuszami firmy – pacjentami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi oraz członkami społeczeństwa obywatelskiego – w którym działa firma Sanofi

Uczciwość w prowadzeniu naszych praktyk biznesowych

Aby utrzymać zaufanie w ramach relacji, jakie posiadamy z interesariuszami firmy – pacjentami, klientami, akcjonariuszami, dostawc...

Więcej