התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך

מסר מאת המנכ"ל

יושרה היא מחויבות שחייבת להנחות את התנהלותו מעבר לציות לחוקים ולרגולציה, ומניעה אותנו לעשות את הבחירה הנכונה בכל סיטואציה.

Paul Hudson

כבוד והגנה
על האנשים ועל הסביבה

לסביבת עבודה מעוררת, יצירתית ובטוחה

כבוד והגנה על האנשים ועל הסביבה

לסביבת עבודה מעוררת, יצירתית ובטוחה

עוד

יושרה בניהול המידע של החברה

כדי להגן ולשמור על התחרותיות שלנו, על תדמיתנו ועל המוניטין שלנו

עוד

יושרה בניהול
המידע של החברה

כדי להגן ולשמור על התחרותיות שלנו, על תדמיתנו ועל המוניטין שלנו

יושרה
בהתנהלות העסקית שלנו

על מנת ליצור יחסים של אמון עם בעלי העניין של החברה - מטופלים, לקוחות, בעלי מניות, ספקים ושותפים עסקיים אחרים וחברים בחברה האזרחית, שבה פועלת Sanofi

יושרה בהתנהלות העסקית שלנו

על מנת ליצור יחסים של אמון עם בעלי העניין של החברה - מטופלים, לקוחות, בעלי מניות, ספקים ושותפים עסקיים אחרים וחברים בחברה האז...

עוד