Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια
Ακεραιότητα στις επιχειρηματικές μας πρακτικές

Για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις εταιρικές σχέσεις με τους εμπλεκόμενους –δηλαδή ασθενείς, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους και πολίτες- με τους οποίους δραστηριοποιείται η Sanofi.

Συμμετοχή στον δημόσιο βίο
Συμμετοχή στον δημόσιο βίο
Η Sanofi λειτουργεί με διαφάνεια, ειλικρίνεια και ακεραιότητα κατά τη συμμετοχή στον δημόσιο βίο.
Συμμετοχή στον δημόσιο βίο

Η Sanofi λειτουργεί με διαφάνεια, ειλικρίνεια και ακεραιότητα κατά τη συμμετοχή στον δημόσιο βίο. Κανένας εργαζόμενος ή εκπρόσωπος της Sanofi δεν πρέπει να ενεργεί ή να μιλά για δημόσια ζητήματα ως εκπρόσωπος της εταιρείας χωρίς εξουσιοδότηση. Οι εργαζόμενοι της Sanofi μπορούν να συμμετέχουν στον δημόσιο βίο ανεξάρτητα, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή τους είναι καθαρά προσωπική επιδίωξη που δεν σχετίζεται με τη Sanofi.

Ως εταιρικός πολίτης, η Sanofi εμπλέκεται στον δημόσιο βίο των χωρών και των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε συζητήσεις δημόσιου ενδιαφέροντος, η συμμετοχή στην ανάπτυξη δημοσίων πολιτικών και η εκτέλεση δωρεών ή χρηματικών συνεισφορών σε δημόσιους οργανισμούς για την υποστήριξη των αποστολών αυτών των οργανισμών.

Με καθεμία από αυτές τις προσπάθειες, προσπαθούμε συνεχώς να συνεισφέρουμε θετικά στο δημόσιο βίο και να μην συγκαλύπτουμε ποτέ τις δραστηριότητές μας. Ενεργούμε πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή των υπαλλήλων μας στο δημόσιο βίο με την προσωπική ιδιότητά τους. Για να αποφευχθεί κάθε παρανόηση, οι εργαζόμενοι πρέπει να ξεκαθαρίζουν ότι συμμετέχουν στον δημόσιο βίο ως προσωπική επιδίωξη και όχι εκ μέρους της Sanofi.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι μπορούν να μιλούν εκ μέρους της εταιρείας δημοσίως. Κανένας εργαζόμενος ή εκπρόσωπος της Sanofi δεν έχει εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την εταιρεία στην υποστήριξη κάποιου πολιτικού κόμματος, πολιτικού ή υποψηφίου με κανέναν τρόπο, αλλά ούτε και να χρησιμοποιήσει τη σχέση με τη Sanofi σε πολιτικές δραστηριότητες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ομοσπονδιακός νόμος δίνει την άδεια για τη δημιουργία εταιρικών Επιτροπών Πολιτικής Δράσης (Political Action Committee, PAC), οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στις καμπάνιες υποψηφίων σε ομοσπονδιακές και μερικές πολιτειακές εκλογές. Οι PAC εγγράφονται στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εκλογών ή/και στις πολιτειακές υπηρεσίες, όπως απαιτείται από τον νόμο. Η Sanofi έχει ιδρύσει τη Sanofi US Services Inc. Employees' PAC, καθώς και μια πολιτειακή PAC στη Μασαχουσέτη, τη Sanofi Massachusetts Political Action Committee, καθεμία από τις οποίες λαμβάνει συνεισφορές από κατάλληλα άτομα και πραγματοποιεί συνεισφορές σε ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς υποψηφίους που υποστηρίζουν δημόσιες πολιτικές που προάγουν την έρευνα, εξασφαλίζουν την πρόσβαση ασθενών σε φάρμακα και επιβραβεύουν την καινοτομία.