Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια
Σεβασμός και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος

Για ένα συναρπαστικό, δημιουργικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας

Σεβασμός στους ανθρώπους
Σεβασμός στους ανθρώπους
Η Sanofi προάγει έναν συναρπαστικό, δημιουργικό χώρο εργασίας χωρίς διακρίσεις για όλους τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες.
Σεβασμός στους ανθρώπους

Δεσμευόμαστε να επιδεικνύουμε σεβασμό και να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Από το 2003, έχουμε υπογράψει την Παγκόσμια Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών και είμαστε σε επαγρύπνηση σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τις Θεμελιώδεις Συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (στις οποίες περιλαμβάνονται η απαγόρευση της παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής εργασίας και ο σεβασμός της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι). Προωθούμε τη διαφορετικότητα, εφαρμόζουμε δικαιοσύνη και εκφράζουμε ευγένεια στις αλληλεπιδράσεις μας με άτομα εντός και εκτός της Sanofi.

H Sanofi δεσμεύεται:
 • Να απαγορεύει οποιαδήποτε συμπεριφορά ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την αξιοπρέπεια ενός ατόμου.
 • Να επιδεικνύει μηδενική ανοχή στην παρενόχληση και όλες τις μορφές διάκρισης σχετικά με τα εξής:
  • φύλο
  • ταυτότητα φύλου
  • ηλικία
  • καταγωγή
  • θρησκεία
  • σεξουαλικό προσανατολισμό
  • εμφάνιση
  • υγεία
  • αναπηρία
  • συνδικαλιστική δραστηριότητα
  • πολιτικές απόψεις
  • εθνικότητα
  • οικογενειακή κατάσταση.
 • Να υποστηρίζει ίσες ευκαιρίες για κάθε εργαζόμενο ή υποψήφιο όσον αφορά την πρόσληψη. κατά την προσέλκυση, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις αποδοχές, την κοινωνική ασφάλιση, την ενδοεταιρική μετακίνηση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Οι μόνοι παράγοντες που λαμβάντονται υπόψη είναι οι ικανότητες, η εμπειρία και η ατομικές κλίσεις.
 • Να προωθεί τη διαφορετικότητα, καθώς πιστεύουμε ότι οι ξεχωριστές ταυτότητες των ανθρώπων μας και των εξωτερικών επιχειρηματικών μας εταίρων αποτελούν πηγή δύναμης και βασικό συστατικό της επιτυχίας μας.
 • Αναμένουμε από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και, ειδικότερα, με εκείνες που σχετίζονται με την παιδική εργασία, την καταναγκαστική εργασία, τα ωράρια εργασίας, τις πληρωμές, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την αποφυγή διακρίσεων.