Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια
Ακεραιότητα στις επιχειρηματικές μας πρακτικές

Για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις εταιρικές σχέσεις με τους εμπλεκόμενους –δηλαδή ασθενείς, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους και πολίτες- με τους οποίους δραστηριοποιείται η Sanofi.

Σεβασμός στον ελεύθερο ανταγωνισμό
Σεβασμός στον ελεύθερο ανταγωνισμό
Η Sanofi υποστηρίζει την ανταγωνιστική αγορά, επιδεικνύοντας σεβασμό και συμμόρφωση με τον δίκαιο ανταγωνισμό και τους νόμους εμπορικής πρακτικής.
Σεβασμός στον ελεύθερο ανταγωνισμό

Μπορεί να εγερθούν ζητήματα περί ανταγωνισμού και καταπολέμησης μονοπωλίου από επαφές μεταξύ της Sanofi και των ανταγωνιστών, των προμηθευτών ή των πελατών της. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και να απέχουν από όλες τις ακατάλληλες συμπεριφορές απέναντι στους ανταγωνιστές μας. Στις αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές ενδέχεται να περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Η σύναψη συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων ανεπίσημων συμφωνιών, με τους ανταγωνιστές για τον καθορισμό τιμών, τη νόθευση διαγωνισμών, τον επιμερισμό αγοράς και συμφωνίες για τον περιορισμό των προμηθειών.
  • Η ανταλλαγή ευαίσθητων από την άποψη του ανταγωνισμού πληροφοριών με τους ανταγωνιστές.
  • Η κατάχρηση μιας πιθανής κυρίαρχης θέσης στην αγορά.
  • Η επιβολή περιορισμών σε πελάτες ή προμηθευτές.
  • Η συμμετοχή σε συγκεκριμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές.