Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια
Πώς να εγείρετε ένα ζήτημα
Πώς να εγείρετε ένα ζήτημα
Εάν ένας εργαζόμενος της Sanofi έχει κάποια ανησυχία ή θεωρεί καλή πίστη ότι έχει υπάρξει ή πρόκειται να υπάρξει παράβαση κάποιου νόμου, κανονισμού, διάταξης κλαδικού κώδικα συμπεριφοράς, πολιτικής ή προτύπου της Sanofi ή κάποιας αρχής του Κώδικα Δεοντολογίας της Sanofi, τότε είναι καθήκον του να εγείρει το ζήτημα μέσω του καναλιού που θεωρεί πιο κατάλληλο.
Πώς να εγείρετε ένα ζήτημα

Επιπλέον, οποιοσδήποτε εργαζόμενος της Sanofi στον οποίο έχει αναφερθεί κάποια ανησυχία, πρέπει να προωθήσει το θέμα στον σχετικό Επικεφαλή Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ακεραιότητας (Αρμόδιο Συμμόρφωσης) ή στις ασφαλείς Γραμμές Βοήθειας Συμμόρφωσης παραπάνω.

Οι εργαζόμενοι που εγείρουν ζητήματα δεν θα υποστούν πειθαρχικές διώξεις ή διακρίσεις, εφόσον ενεργούν με καλή πίστη και χωρίς δόλια πρόθεση, ακόμη κι αν τα γεγονότα που αναφέρονται αποδειχθούν ανακριβή ή αν δεν γίνουν περαιτέρω ενέργειες.

Το τμήμα Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ακεραιότητας θα ερευνήσει τα αναφερόμενα γεγονότα, με την υποστήριξη άλλων τμημάτων, αν χρειάζεται.

Σε περιπτώσεις που οι αναφερόμενοι ισχυρισμοί επιβεβαιωθούν από την έρευνα, η Sanofi θα αντιμετωπίζει την κατάσταση με διορθωτικές ή/και πειθαρχικές κυρώσεις και δικαστικές διώξεις, όταν αυτό είναι αναγκαίο.