Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια
Ακεραιότητα στη διαχείριση εταιρικών πληροφοριών

Για προστασία και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, της εικόνας και της φήμης μας

Προστασία εμπιστευτικών και ευαίσθητων πληροφοριών
Προστασία εμπιστευτικών και ευαίσθητων πληροφοριών
Στη Sanofi, είναι απαραίτητη η προστασία κάθε είδους εμπιστευτικών και ευαίσθητων πληροφοριών.
Προστασία εμπιστευτικών και ευαίσθητων πληροφοριών

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες αποτελούν ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά μας. Στη Sanofi, είναι απαραίτητη η προστασία κάθε είδους εμπιστευτικών και ευαίσθητων πληροφοριών. Αυτή η δέσμευση ισχύει εξίσου για πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία μας, τους εργαζόμενους μας και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας.

Η ακατάλληλη χρήση ή η γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στην εταιρεία μας, στους επιχειρηματικούς εταίρους, τους προμηθευτές και τους πελάτες μας, αποδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητά μας, εκθέτοντάς μας σε κίνδυνο και προκαλώντας βλάβη στη φήμη μας.

«Εμπιστευτικές πληροφορίες» σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες δεν βρίσκονται σε δημόσια χρήση και τις οποίες πρέπει να προστατέψουμε από οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση ή γνωστοποίηση, επειδή τυχόν τέτοια χρήση ή γνωστοποίηση θα μπορούσε να βλάψει την Εταιρεία.

Στα παραδείγματα εμπιστευτικών πληροφοριών περιλαμβάνονται:

  • οικονομικά αποτελέσματα
  • τα στρατηγικά/επιχειρηματικά σχέδια
  • πληροφορίες για τη διαμόρφωση των τιμών
  • σχέδια μάρκετινγκ και στρατηγικές επιχειρηματικής ανάπτυξης
  • κλινικά δεδομένα, ερευνητικά και τεχνικά δεδομένα, εφευρέσεις και καινοτομίες
  • εμπιστευτικές πληροφορίες που μας εμπιστεύονται οι επιχειρηματικοί εταίροι.