Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια
Ακεραιότητα στη διαχείριση εταιρικών πληροφοριών

Για προστασία και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, της εικόνας και της φήμης μας

Προάσπιση της εικόνας μας κατά τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Προάσπιση της εικόνας μας κατά τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Οι εργαζόμενοι της Sanofi πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υπευθυνότητα.
Προάσπιση της εικόνας μας κατά τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι αναρτήσεις ή τα σχόλια σε διαδικτυακό περιεχόμενο μπορούν πολύ εύκολα να επηρεάσουν την εικόνα και τη φήμη της εταιρείας μας, των υπαλλήλων ή των επιχειρηματικών εταίρων μας. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι της Sanofi πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υπευθυνότητα. Εξάλλου, μόνο εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι  επιτρέπεται να μιλάνε εκ μέρους της Sanofi για την εταιρεία ή τα προϊόντα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για την προστασία της εικόνας και της φήμης της εταιρείας απαιτείται από τους εργαζομένους της Sanofi να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κατάλληλο τρόπο, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Αυτή η απαίτηση ισχύει για όλα τα ψηφιακά μέσα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδραστικά, όπως οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook®, LinkedIn® και Twitter®), τα blogs και οι σελίδες κοινοποίησης φωτογραφιών/βίντεο (π.χ. YouTube®, Flickr®, τα wiki και τα φόρουμ).

Κάθε εργαζόμενος της Sanofi που αναρτά περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή εμπλέκεται σε δραστηριότητες (π.χ. κοινοποιήσεις, «μου αρέσει», αξιολογήσεις) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και σε επίπεδο ιδιωτικής χρήσης, πρέπει να θυμάται ότι αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να αποδοθούν στη Sanofi και να επηρεάσουν αρνητικά την εικόνα και τη φήμη της. Συνεπώς, κάθε εργαζόμενος που χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες για τη Sanofi.