Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια
Ποιον αφορά
Ποιον αφορά
Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για κάθε εργαζόμενο και εργολάβο της Sanofi, καθώς και για κάθε άτομο που εκτελεί εργασίες εκ μέρους της Sanofi.
Ποιον αφορά

Όλοι μας έχουμε την ευθύνη κατανόησης του περιεχόμενου του Κώδικα. Εάν πιστεύουμε ότι μπορεί να διακυβεύονται τα δεοντολογικά μας πρότυπα, είναι καθήκον μας να εγείρουμε το ζήτημα.

Πώς χρησιμοποιείται ο Κώδικας Δεοντολογίας
Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι το εργαλείο αναφοράς που βοηθά όλους εμάς να ενεργούμε με ακεραιότητα θέτοντας ορισμένες ερωτήσεις στους εαυτούς μας σχετικά με τις επιχειρηματικές περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε.

Μερικές καταστάσεις δεν έχουν εύκολο χειρισμό. Η λήψη δεοντολογικών αποφάσεων μερικές φορές φαίνεται δύσκολη, καθώς υπερβαίνει την απλή συμμόρφωση με ένα σύνολο κανόνων.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι το εργαλείο αναφοράς που βοηθά όλους εμάς να ενεργούμε με ακεραιότητα θέτοντας ορισμένες ερωτήσεις στους εαυτούς μας σχετικά με τις επιχειρηματικές περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Πέραν του Κώδικα, η Sanofi έχει επίσης θέσει σε ισχύ, ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών με τις οποίες πρέπει να συμμορφωνόμαστε. Πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις όποτε είναι αναγκαίο, για να πράττουμε το σωστό με τον σωστό τρόπο τη σωστή στιγμή και για τους σωστούς λόγους.

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η καθοδήγηση σε αυτό τον Κώδικα διαφοροποιείται από τους τοπικούς νόμους ή τα έθιμα μιας συγκεκριμένης χώρας. Σε περιπτώσεις όπου οι τοπικοί νόμοι ή έθιμα θέτουν υψηλότερα πρότυπα από αυτά που ορίζονται στον Κώδικα, πρέπει πάντα να ισχύουν οι τοπικοί νόμοι και έθιμα. Εάν, αντίθετα, ο Κώδικας προσφέρει υψηλότερα πρότυπα, πρέπει να υπερισχύει.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, θέστε στον εαυτό σας τις εξής ερωτήσεις:
  • Παραβαίνω κάποιον νόμο, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις πολιτικές και διαδικασίες της Sanofi;
  • Είμαι ασυνεπής με τις δεοντολογικές αξίες;
  • Συμπεριφέρομαι σε άλλους με τον ίδιο τρόπο που θα περίμενα να μου συμπεριφέρθουν;
  • Θα χρωστάω κάτι ως αντάλλαγμα σε κάποιον;
  • Θα μπορούσε η απόφασή μου να φανεί ακατάλληλη, εάν δημοσιευόταν στο πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας;