Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια
Σεβασμός και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος

Για ένα συναρπαστικό, δημιουργικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας

Διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος
Διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος
Στη Sanofi, η διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας και η προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλης σημασίας.
Διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος

Αποτελεί συλλογική προσπάθεια το να εξασφαλίζουμε ότι η Sanofi διαθέτει έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας για τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς εταίρους, να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων μας και να προστατεύουμε τις κοινότητες που μας περιβάλλουν.

H Sanofi δεσμεύεται:
  • Να διατηρεί την υγεία, την ποιότητα της εργασιακής ζωής και την ασφάλεια των εργαζομένων και κάθε ατόμου που σχετίζεται με εμάς, ακόμη και πέρα από τις άμεσες αλληλεπιδράσεις μας. Με αυτή τη δέσμευση υπονοείται ότι θα αξιολογούμε, θα προλαμβάνουμε και θα ελέγχουμε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς κινδύνους που είναι εγγενείς στις δραστηριότητές μας.
  • Να περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων μας και των προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας μας, εξοικονομώντας νερό και ενέργεια και μειώνοντας τις εναπομείνασες επιπτώσεις μέσω της ελάττωσης των εκπομπών, των υγρών και των στερεών αποβλήτων. Η Sanofi αναγνωρίζει τον ρόλο της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.