Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια
Ακεραιότητα στις επιχειρηματικές μας πρακτικές

Για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις εταιρικές σχέσεις με τους εμπλεκόμενους –δηλαδή ασθενείς, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους και πολίτες- με τους οποίους δραστηριοποιείται η Sanofi.

Αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων
Αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων
Είναι απαραίτητο να εντοπίζουμε κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και να τη χειριζόμαστε με αποτελεσματικό τρόπο.
Αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων

Η σύγκρουση συμφερόντων αποτελεί μια κατάσταση που ενέχει κίνδυνο παρέμβασης ή έστω υποψίας παρέμβασης του προσωπικού συμφέροντος στα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της Sanofi. Κάθε σύγκρουση συμφερόντων δημιουργεί την εντύπωση ακατάλληλης συμπεριφοράς, γεγονός που μπορεί να υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη Sanofi. Για αυτούς τους λόγους, είναι απαραίτητο να εντοπίζουμε κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και να τη χειριζόμαστε με αποτελεσματικό τρόπο.

Η Sanofi δεσμεύεται να εντοπίζει προληπτικά και να γνωστοποιεί κάθε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχει μέτρα για την εξάλειψη ή τον περιορισμό της.

Για να προληφθούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, κάθε εργαζόμενος της Sanofi πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να υιοθετεί την κατάλληλη συμπεριφορά σε καταστάσεις στις οποίες η αντικειμενικότητα της επιχειρηματικής του απόφασης ενδέχεται να επηρεαστεί, ειδικά σε περιπτώσεις:

 • Εξωτερικών δεσμεύσεων
  • Εργασία για ή λήψη αποδοχών από πάροχο ή πελάτη της Sanofi.
  • Διατήρηση οικονομικού συμφέροντος ή σχέση με έναν ανταγωνιστή, πελάτη ή πάροχο της Sanofi, ή άλλο τρίτο μέρος που δραστηριοποιείται με τη Sanofi.
  • Άμεση ή έμμεση εξαγορά ή κατοχή, τυχόν συμφερόντων σε μορφή ακινήτου ή περιουσιακού στοιχείου κάθε είδους με σκοπό την πώλησή του ή την ενοικίασή του στη Sanofi.
  • Ζήτηση προσωπικού οφέλους από ένα τρίτο μέρος για να επηρεάσει μια ευνοϊκή απόφασης της Sanofi προς αυτό το τρίτο μέρος.
  • Συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα σε τέτοιο βαθμό που να εγείρει ερωτήματα για την ικανότητά σας να αφιερώσετε τον κατάλληλο χρόνο και προσοχή στα καθήκοντά σας.
 • Προσωπικών σχέσεων
  • Αλληλεπίδραση με κάποιον συγγενή που εργάζεται για ή έχει υποβάλει αίτηση για εργασία στη Sanofi, κάποιον ανταγωνιστή, πάροχο ή πελάτη της Sanofi.
  • Αγορά αγαθών ή υπηρεσιών εκ μέρους της Sanofi από συγγενή ή εταιρεία στην οποία έχει συμφέροντα κάποιος συγγενής.
 • Λήψης αντικειμένου αξίας
  • Η αποδοχή δώρου ενδέχεται να προκαλέσει αίσθηση υποχρέωσης στον παραλήπτη, πιθανόν υπονομεύοντας τη αντικειμενικότητα των αποφάσεών του, και ενδέχεται να εκληφθεί ως δώρο με πρόθεση να διαφθείρει τον ίδιο ή άλλο εργαζόμενο της Sanofi.