Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια
Ακεραιότητα στις επιχειρηματικές μας πρακτικές

Για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις εταιρικές σχέσεις με τους εμπλεκόμενους –δηλαδή ασθενείς, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους και πολίτες- με τους οποίους δραστηριοποιείται η Sanofi.

Αλληλεπίδραση με τους ασθενείς
Αλληλεπίδραση με τους ασθενείς
Η Sanofi έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τις κατάλληλες αλληλεπιδράσεις με ασθενείς και ομάδες ασθενών.
Αλληλεπίδραση με τους ασθενείς

Ως συνοδοιπόροι στο ταξίδι υγείας και για να κατανοήσουμε το πώς ζουν οι άνθρωποι με νόσους και τι αναμένουν από τους παρόχους του τομέα υγείας, η Sanofi έχει δεσμευτεί στη βελτίωση των κατάλληλων αλληλεπιδράσεων με ασθενείς και ομάδες ασθενών, ανταλλάσσοντας ιδέες, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, εξασφαλίζοντας ότι η άποψη καθενός μετρά και αναπτύσσοντας καλύτερες λύσεις.

Στη Sanofi, υποστηρίζουμε ενεργά αλληλεπιδράσεις με ασθενείς και ομάδες ασθενών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, δηλ. από τις κλινικές δοκιμές μέχρι τη χρήση του προϊόντος από τον ασθενή στην καθημερινή του ζωή. Η Sanofi δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις γίνονται με σεβασμό στα υψηλά δεοντολογικά πρότυπα και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κατευθυντήριες οδηγίες της βιομηχανίας μας.

Η Sanofi εξασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων και την υγεία των ασθενών και των ατόμων που συμμετέχουν σε έρευνες, καθώς και την ακεραιότητα των επιστημονικών και ιατρικών της δραστηριοτήτων. Όσον αφορά στις κλινικές μελέτες, η Sanofi προσελκύει ασθενείς και υγιείς εθελοντές από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτών των κλινικών μελετών, η Sanofi:

  • ενδέχεται να απασχολήσει ασθενείς στην εξέταση εγγράφων, όπως εντύπων συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης και πρωτοκόλλων, ή στην παροχή συμβουλών για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους,
  • εξασφαλίζει ότι σχεδιάζονται ειδικές διαδικασίες έτσι ώστε οι ασθενείς που εντάσσονται σε κλινικές μελέτες παρέχουν ελεύθερα την ενημερωμένη συγκατάθεσή τους βάσει ξεκάθαρων, ολοκληρωμένων πληροφοριών που τους έχει μεταδοθεί με κατανοητό και μη τεχνικό τρόπο.

Επίσης, η Sanofi πιστεύει ότι η δημόσια διάθεση των πληροφοριών των κλινικών μελετών ωφελεί τους ασθενείς, τους παρόχους του τομέα υγείας και την επιστημονική κοινότητα. Συνεπώς, η Sanofi δεσμεύεται να γνωστοποιεί διαρκώς πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές μελέτες και τα αποτελέσματά τους.

Εκτός από τις κλινικές μελέτες, η Sanofi υποστηρίζει:

  • αλληλεπιδράσεις με ασθενείς και ενώσεις ασθενών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης ενός φαρμάκου στην ποιότητα ζωής του ασθενούς και τον εντοπισμό πιθανών αναγκών για βελτίωση. Οι εκβάσεις ενδέχεται να ενσωματωθούν στην ανάπτυξη μελλοντικών λύσεων υγειονομικής περίθαλψης.
  • τη σύνδεση μεταξύ ασθενών, ώστε να μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά με τις παθήσεις τους.