Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια
Ακεραιότητα στις επιχειρηματικές μας πρακτικές

Για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις εταιρικές σχέσεις με τους εμπλεκόμενους –δηλαδή ασθενείς, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους και πολίτες- με τους οποίους δραστηριοποιείται η Sanofi.

Αλληλεπίδραση με την επιστημονική κοινότητα
Αλληλεπίδραση με την επιστημονική κοινότητα
Η Sanofi δεσμεύεται να ενεργεί με τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και ειλικρίνειας κατά την αλληλεπίδραση με την επιστημονική κοινότητα.
Αλληλεπίδραση με την επιστημονική κοινότητα

Η αλληλεπίδραση με την επιστημονική κοινότητα πρέπει να είναι έννομη και απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι ασθενείς και οι πελάτες διαθέτουν πρόσβαση στα προϊόντα που χρειάζονται και ότι χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Sanofi σωστά, ώστε να αποκομίζουν τα βέλτιστα οφέλη. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μας δίνουν, επίσης, τη δυνατότητα να εισπράξουμε σχόλια και συμβουλές για τα προϊόντα μας. Επωφελούνται ιδιαίτερα τα φάρμακα στα στάδια της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και αυτά των κλινικών πρακτικών με αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Η Sanofi, επίσης, υποστηρίζει την ιατρική εκπαίδευση, η οποία λειτουργεί ως φόρουμ στο οποίο όλοι οι επιστήμονες μοιράζονται τις κλινικές τους εμπειρίες και μαθαίνουν συνεχώς τις εξελίξεις. Η Sanofi δεσμεύεται να ενεργεί με τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και ειλικρίνειας κατά την αλληλεπίδραση με την επιστημονική κοινότητα.

Η Sanofi αλληλεπιδρά με την ιατρική και επιστημονική κοινότητα με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Με την υποστήριξη της ιατρικής τους εκπαίδευσης παρέχοντας δίκαιες και ισορροπημένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και την κατάλληλη χρήση τους.
  • Με την οργάνωση ιατρικών ή επιστημονικών συναντήσεων ή εκδηλώσεων, ή με τη συνεισφορά σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις που οργανώνονται από τρίτους.
  • Με τη συμμετοχή σε συμφωνίες αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών με εξωτερικούς ειδικούς με σκοπό την παροχή μιας ουσιώδους υπηρεσίας ή δραστηριότητας σε τομείς σχετικούς με την επιστήμη και την ιατρική για την κάλυψη πραγματικών αναγκών, όπως για τη διεξαγωγή μελετών, τη συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η απασχόληση ενός ειδικού δεν πρέπει να αποτελεί κίνητρο για συνταγογράφηση, αγορά, προμήθεια, πώληση, χορήγηση ή σύσταση τοποθέτησης σε συνταγολόγιο οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Sanofi. Επιλέγουμε ειδικούς χρησιμοποιώντας αντικειμενικά κριτήρια βάσει της αναγνωρισμένης ανάγκης και όχι βάσει της προηγούμενης ή της αναμενόμενης χρήσης ή σύστασης προϊόντων Sanofi εκ μέρους του ειδικού. Η Sanofi πρέπει να υιοθετεί εύλογο τρόπο προσδιορισμού της αποζημίωσης των ειδικών για τις υπηρεσίες, συνυπολογίζοντας την πραγματική εμπορική αξία της εκάστοτε υπηρεσίας.