Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για την παρακολούθηση του κοινού του και τη βελτίωση του περιεχομένου του. Συνεχίζοντας στην περιήγηση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τα cookie και για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.

Συνέχεια

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Η ακεραιότητα είναι μια δέσμευση που πρέπει να καθοδηγεί τη συμπεριφορά μας πέρα από την απλή εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών, οδηγώντας μας στη σωστή επιλογή σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Paul Hudson

Σεβασμός και προστασία
των ανθρώπων και του περιβάλλοντος

Για ένα συναρπαστικό, δημιουργικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας

Σεβασμός και προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος

Για ένα συναρπαστικό, δημιουργικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας

Περισσότερα

Ακεραιότητα στη διαχείριση εταιρικών πληροφοριών

Για προστασία και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, της εικόνας και της φήμης μας

Περισσότερα

Ακεραιότητα στη διαχείριση
εταιρικών πληροφοριών

Για προστασία και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, της εικόνας και της φήμης μας

Ακεραιότητα στις
επιχειρηματικές μας πρακτικές

Για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις εταιρικές σχέσεις με τους εμπλεκόμενους –δηλαδή ασθενείς, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους και πολίτες- με τους οποίους δραστηριοποιείται η Sanofi.

Ακεραιότητα στις επιχειρηματικές μας πρακτικές

Για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις εταιρικές σχέσεις με τους εμπλεκόμενους –δηλαδή ασθενείς, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές κα...

Περισσότερα