Tento web používá soubory cookie, aby mohl sledovat své uživatele a vylepšovat obsah. Dalším procházením tohoto webu souhlasíte s používáním těchto souborů cookie. Kliknutím sem zobrazíte více informací o souborech cookie a můžete zde nastavit předvolby.

Pokračovat
Respektování a ochrana lidí a životního prostředí

Povzbuzující, kreativní a bezpečné pracovní prostředí

Respekt vůči lidem
Respekt vůči lidem
Společnost Sanofi zajišťuje všem svým zaměstnancům a externím obchodním partnerům povzbuzující, kreativní a bezpečné pracovní prostředí bez diskriminace.
Respekt vůči lidem

Zavazujeme se, že budeme respektovat a podporovat lidská práva v souladu s univerzálním prohlášením o lidských právech a rozhodnými postupy Spojených národů o pracovních a lidských právech. Od roku 2003 jsme signatáři iniciativy nezávislé organizace United Nations Global Compact a jsme ostražití, pokud jde o záležitosti obsažené v zásadních konvencích Mezinárodní organizace práce (včetně zákazu práce dětí a nucených prací, respektování svobody sdružování). Podporujeme různorodost, uplatňujeme spravedlnost a jednáme zdvořile při všech interakcích s lidmi ve společnosti Sanofi i mimo ni.

Sanofi se zavazuje:
 • Zakázat jakékoliv chování, které může negativně ovlivnit lidskou důstojnost.
 • Uplatňovat nulovou toleranci vůči obtěžování a veškerým formám diskriminace v následujících oblastech:
  • pohlaví
  • genderová identita
  • věk
  • původ,
  • vyznání
  • sexuální orientace,
  • fyzický vzhled,
  • zdraví,
  • invalidita
  • činnost odborů
  • politické názory
  • státní příslušnost
  • rodinná situace.
 • Podporovat rovné příležitosti pro každého zaměstnance nebo uchazeče o práci při náboru, přístupu ke školení, odměňování, sociálnímu zabezpečení, interní mobilitě a rozvoji kariéry. Jediné faktory, které zvažujeme, jsou dovednosti, zkušenosti a osobní způsobilost.
 • Prosazovat různorodost,protože věříme, že různé identity našich lidí a obchodních partnerů jsou zdrojem silných stránek a klíčovou složkou našeho úspěchu.
 • Očekáváme, že naši externí obchodní partneři budou dodržovat základní zásady Mezinárodní organizace práce a to zejména takové, které souvisí s dětskou prací, nucenou prací, pracovní dobou, výplatami, svobodou sdružování a nediskriminací.