Tento web používá soubory cookie, aby mohl sledovat své uživatele a vylepšovat obsah. Dalším procházením tohoto webu souhlasíte s používáním těchto souborů cookie. Kliknutím sem zobrazíte více informací o souborech cookie a můžete zde nastavit předvolby.

Pokračovat
Koho se kodex týká
Koho se kodex týká
Tento etický kodex platí pro všechny zaměstnance a smluvní dodavatele společnosti Sanofi a pro každého, kdo jménem společnosti Sanofi podniká.
Koho se kodex týká

Každý z nás je zodpovědný za porozumění obsahu kodexu. Pokud se domníváme, že naše etické standardy mohou být narušeny, je naší povinností nahlásit pochybnosti.

Jak etický kodex používat
Etický kodex je referenční nástroj, který nám všem pomáhá jednat bezúhonně na základě otázek, které si položíme v příslušných pracovních situacích.

Některé situace se nezvládají snadno. Etická rozhodnutí se někdy mohou zdát náročná, protože neznamenají jen dodržování sady pravidel.

Etický kodex je referenční nástroj, který nám všem pomáhá jednat bezúhonně na základě otázek, které si položíme v příslušných pracovních situacích. Kromě tohoto kodexu má společnost Sanofi implementovanou také sadu zásad a postupů, kterými se musíme všichni řídit. Pokud je to nutné, musíme si klást správné otázky, abychom dělali tu správnou věc ve správnou dobu, správným způsobem a ze správného důvodu.

Mohou nastat situace, kdy se pokyny v tomto kodexu liší podle místních zákonů nebo zvyklostí konkrétní země. V případech, kdy místní zákony nebo zvyklosti stanoví vyšší standardy než zákony a zvyklosti stanovené kodexem, platí vždy místní zákony a zvyklosti. Pokud naopak stanoví vyšší standardy kodex, je třeba řídit se kodexem.

Pokud máte nějaké pochybnosti, položte si následující otázky:
  • Porušuji nějaké zákony, etický kodex, pravidla či postupy společnosti Sanofi?
  • Jednám v rozporu s etickými hodnotami?
  • Chovám se k ostatním tak, jak bych si přál, aby se oni chovali ke mně?
  • Budu něco někomu na oplátku dlužit?
  • Mohlo by se moje rozhodnutí jevit jako nevhodné, kdyby bylo zveřejněné na titulní stránce novin?