Tento web používá soubory cookie, aby mohl sledovat své uživatele a vylepšovat obsah. Dalším procházením tohoto webu souhlasíte s používáním těchto souborů cookie. Kliknutím sem zobrazíte více informací o souborech cookie a můžete zde nastavit předvolby.

Pokračovat
Integrita v našich obchodních praktikách

Zachování důvěry ve vztazích se zainteresovanými subjekty společnosti – pacienty, zákazníky, akcionáři, dodavateli a ostatními obchodními partnery a členy občanské společnosti – všude tam, kde Sanofi působí.

​​Jednání s vědeckou  komunitou
​​Jednání s vědeckou komunitou
Sanofi se při jednání s vědeckou komunitou zavazuje zachovávat nejvyšší standardy integrity a upřímnosti.
​​Jednání s vědeckou  komunitou

Jednání s vědeckou komunitou je legitimní a zásadní pro zajištění, že pacienti a zákazníci budou mít přístup k výrobkům, které potřebují, a že budou používat výrobky Sanofi správným způsobem ve svůj optimální prospěch. Tyto interakce nám také umožňují získat zpětnou vazbu a rady ohledně našich výrobků. Pro zkoumané a vyvíjené léky a klinické praxe jsou tyto interakce značně prospěšné. Sanofi také podporuje lékařské vzdělání, které poskytuje platformu pro vědecké pracovníky, kde mohou sdílet své klinické zkušenosti a kontinuálně se vzdělávat. Sanofi se při jednání s vědeckou komunitou zavazuje zachovávat nejvyšší standardy integrity a upřímnosti.

Sanofi spolupracuje se zdravotnickou a vědeckou komunitou mnoha způsoby včetně:

  • podpory jejich zdravotnického vzdělání prostřednictvím spravedlivých a vyvážených informací o našich výrobcích a jejich vhodném použití;
  • pořádání zdravotních nebo vědeckých setkání či akcí nebo přispění ke vzdělávacím nebo vědeckým zasedáním organizovaným třetími stranami;
  • uzavírání dohod s externími experty na základě legitimních důvodu jako je realizace studií, účast na vědeckých zasedáních a poskytování konzultačních služeb k zajištění smysluplné služby.

Zapojení odborníka do zajištění služeb nesmí představovat pobídku k předepisování, nákupu, dodávce, prodeji, správě nebo doporučení lékopisu jakéhokoli výrobku nebo služby společnosti Sanofi. Odborníky vybíráme pomocí objektivních kritérií založených na předem definované potřebě, nikoliv na základě předchozího nebo očekávaného použití či doporučení výrobku Sanofi. Společnost Sanofi musí být při určování odměny odborníkům za služby uvážlivá, aby služba odrážela spravedlivou tržní hodnotu.