Tento web používá soubory cookie, aby mohl sledovat své uživatele a vylepšovat obsah. Dalším procházením tohoto webu souhlasíte s používáním těchto souborů cookie. Kliknutím sem zobrazíte více informací o souborech cookie a můžete zde nastavit předvolby.

Pokračovat
Integrita v našich obchodních praktikách

Zachování důvěry ve vztazích se zainteresovanými subjekty společnosti – pacienty, zákazníky, akcionáři, dodavateli a ostatními obchodními partnery a členy občanské společnosti – všude tam, kde Sanofi působí.

Jednání s pacienty ​​​​​​​
Jednání s pacienty ​​​​​​​
Společnost Sanofi se zavazuje zdokonalovat příslušné interakce s pacienty a skupinami pacientů.
Jednání s pacienty ​​​​​​​

Jako partner na cestě za zdravím a pro účely porozumění, jak žijí lidé s onemocněním a co očekávají od poskytovatelů zdravotní péče, se společnost Sanofi zavazuje vylepšovat příslušné interakce s pacienty a skupinami pacientů a to pomocí výměny nápadů, navazováním vztahů založených na důvěře, zajištěním, že na jejich názorech záleží, a vývojem lepších řešení.

Ve společnosti Sanofi rozvíjíme interakce s pacienty a skupinami pacientů v průběhu celé životnosti výrobku, tj. od klinických hodnocení až k užívání výrobku pacientem v jeho každodenním životě. Sanofi se zavazuje zajistit, že všechny tyto interakce zohledňují vysoké morální standardy a jsou v souladu s příslušnými zákony a pokyny platnými ve farmaceutickém průmyslu.

Sanofi ručí za to, že jsou chráněna práva a zdraví účastníků výzkumu a pacientů, stejně tak jako integrita vědeckých a zdravotnických aktivit společnosti.  Co se klinických hodnocení týče, provádí společnost Sanofi nábor pacientů a zdravých subjektů všude po světě. V rámci těchto klinických hodnocení má Sanofi tyto možnosti:

  • může zapojovat pacienty do kontroly dokumentů souvisejících se studií, jako jsou formuláře s informovaným souhlasem a protokoly, nebo poskytovat poradenství za účelem lepšího uspokojení jejich potřeb.
  • ručí za to, že jsou procesy navrženy tak, aby pacienti zapojení do klinických hodnocení poskytli dobrovolný a informovaný souhlas na základě jasných a úplných informací, které jsou vyjádřeny srozumitelným a netechnickým stylem.

Ve společnosti Sanofi také věříme, že veřejné zpřístupnění těchto informací je prospěšné pro pacienty, poskytovatele péče a vědeckou komunitu. Jako taková se společnost Sanofi zavazuje průběžně veřejně zpřístupňovat informace o klinických studiích a jejich výsledcích.

Nad rámec klinických hodnocení Sanofi podporuje následující:

  • Interakce s pacienty a pacientskými asociacemi za účelem lepšího porozumění vlivu výrobku na kvalitu života pacienta a zachycení potenciální potřeby zlepšení. Výsledky mohou být použity při vývoji budoucích řešení v oblasti péče o zdraví.
  • Kontakt mezi pacienty za účelem sdílení jejich zkušeností se svým zdravotním stavem.