Tento web používá soubory cookie, aby mohl sledovat své uživatele a vylepšovat obsah. Dalším procházením tohoto webu souhlasíte s používáním těchto souborů cookie. Kliknutím sem zobrazíte více informací o souborech cookie a můžete zde nastavit předvolby.

Pokračovat
Integrita v našich obchodních praktikách

Zachování důvěry ve vztazích se zainteresovanými subjekty společnosti – pacienty, zákazníky, akcionáři, dodavateli a ostatními obchodními partnery a členy občanské společnosti – všude tam, kde Sanofi působí.

​​​​​​​​​​Jednat transparentně ohledně našich výrobků
​​​​​​​​​​Jednat transparentně ohledně našich výrobků
Máme za cíl poskytovat relevantní, jasné a přístupné informace, abychom zajistili řádné využívání našich výrobků.
​​​​​​​​​​Jednat transparentně ohledně našich výrobků

Sanofi transparentně komunikuje o svých výrobcích a ručí za to, že informace o účinnosti a bezpečnosti jejích výrobků jsou v průběhu jejich životnosti nepřetržitě monitorovány a aktualizovány.

Nadšeně se podílíme a dokonce předvídáme očekávání pacientů. Máme za cíl poskytovat relevantní, jasné a přístupné informace, abychom zajistili řádné využívání našich výrobků.

Sanofi se zavazuje:
  • Předávat zdravotnickým odborníkům a pacientům všechny známé informace o výhodách a potenciálních rizicích zkoumaného výrobku a to před spuštěním nového klinického hodnocení. Podrobně monitorovat bezpečnost výrobků během klinických hodnocení v souladu s platnými nařízeními a dobrou klinickou praxí a v průběhu hodnocení poskytovat zdravotnickým odborníkům veškeré relevantní informace nebo signály.
  • Zajišťovat řádné používání výrobku od jeho uvedení na trh až po konec jeho životního cyklu, a to vynaložením veškerého úsilí poskytnout leták s informacemi pro pacienty, který je jasný a pro pacienta co nejvíce čitelný.
  • Ověřovat, že všichni zaměstnanci společnosti Sanofi, její zástupci a třetí strany ohlásí na oddělení farmakovigilance veškeré nežádoucí účinky a ostatní údaje farmakovigilance, o kterých se dozví, a to do jednoho pracovního dne bez ohledu na to, zda dle jejich uvážení souvisí tyto nežádoucí účinky s výrobkem Sanofi či nikoli. Podporujeme pacienty, aby informovali oddělení farmakovigilance společnosti Sanofi a svého lékaře nebo lékárníka v zemi, kde žijí, o případném vedlejším účinku.
  • Poskytovat takové vědecké informace, které nejsou falešné nebo zavádějící a které nepřeceňují skutečné výhody výrobku a jeho roli při zvládání nemoci. Neomezujeme informace jen na přínosné aspekty výrobku. Poskytujeme vhodné a snadno čitelné informace uvádějící rizika a výhody výrobku. Řádně dokládáme veškeré vědecké údaje, tvrzení nebo porovnání uváděná ve všech našich materiálech.
  • Registrované nebo na trh uváděné výrobky propagujeme striktně v souladu s marketingovým oprávněním nebo referenčním dokumentem. Nepropagujeme neregistrované výrobky nebo neschválené indikace registrovaných přípravků.