Tento web používá soubory cookie, aby mohl sledovat své uživatele a vylepšovat obsah. Dalším procházením tohoto webu souhlasíte s používáním těchto souborů cookie. Kliknutím sem zobrazíte více informací o souborech cookie a můžete zde nastavit předvolby.

Pokračovat
Integrita v našich obchodních praktikách

Zachování důvěry ve vztazích se zainteresovanými subjekty společnosti – pacienty, zákazníky, akcionáři, dodavateli a ostatními obchodními partnery a členy občanské společnosti – všude tam, kde Sanofi působí.

Chování při střetech zájmů
Chování při střetech zájmů
Je zásadní identifikovat jakýkoli potenciální střet zájmů a efektivně se s ním vyrovnat.
Chování při střetech zájmů

Střet zájmů nastává, když existuje riziko, že osobní zájmy budou ve skutečném či zdánlivém rozporu s legitimními obchodními zájmy společnosti Sanofi. Jakýkoli střet zájmů budí dojem nepatřičnosti, což může oslabovat důvěru ve společnost Sanofi. Proto je zásadní identifikovat jakýkoli potenciální střet zájmů a efektivně se s ním vyrovnat.

Společnost Sanofi se zavazuje aktivně detekovat a zpřístupňovat jakékoli situace spojené se střetem zájmů a poskytovat opatření k jejich eliminaci nebo zmírnění.

V rámci prevence střetu zájmů musí být každý zaměstnanec společnosti Sanofi ostražitý a uplatňovat vhodné chování v situacích, ve kterých může být ovlivněn jeho obchodní úsudek a to zejména v těchto situacích:

 • Externí závazky
  • Práce pro dodavatele nebo zákazníka společnosti Sanofi nebo přijetí kompenzace od takové osoby.
  • Udržovat finanční zájem nebo vztah s konkurentem, zákazníkem nebo dodavatelem společnosti Sanofi nebo s jakoukoli třetí stranou, která se společností Sanofi obchoduje.
  • Akvizice nebo vlastnictví, přímé či nepřímé, jakéhokoli majetkového zájmu nebo aktiv jakéhokoli druhu pro účely prodeje nebo pronájmu takového majetku společnosti Sanofi.
  • Vyjednávání osobních výhod od třetí strany za účelem ovlivnění rozhodnutí společnosti Sanofi ve prospěch takové třetí strany.
  • Zapojení do jakékoli externí aktivity natolik intenzivně, aby to vyvolalo otázky o vaší schopnosti věnovat dostačující čas přiděleným povinnostem.
 • Osobní vztahy
  • Jednání s některým příbuzným, který pracuje nebo usiluje o práci ve společnosti Sanofi nebo ve společnosti jejího konkurenta či zákazníka.
  • Nákup zboží nebo služeb jménem společnosti Sanofi od příbuzného nebo od firmy, kde má příbuzná osoba jakýkoli zájem.
 • Přijetí hodnotné věci
  • Přijetí daru může v příjemci vyvolat pocit závazku, potenciálně podrýt objektivitu jeho rozhodnutí a tato věc může být vnímána jako dar, jehož účelem je zkorumpovat tohoto nebo jiného zaměstnance společnosti Sanofi.