Tento web používá soubory cookie, aby mohl sledovat své uživatele a vylepšovat obsah. Dalším procházením tohoto webu souhlasíte s používáním těchto souborů cookie. Kliknutím sem zobrazíte více informací o souborech cookie a můžete zde nastavit předvolby.

Pokračovat
Integrita v našich obchodních praktikách

Zachování důvěry ve vztazích se zainteresovanými subjekty společnosti – pacienty, zákazníky, akcionáři, dodavateli a ostatními obchodními partnery a členy občanské společnosti – všude tam, kde Sanofi působí.

Boj s úplatkářstvím a korupcí
Boj s úplatkářstvím a korupcí
Boj se všemi formami korupce je ve společnosti Sanofi prioritou.
Boj s úplatkářstvím a korupcí

Korupce brzdí ekonomický rozvoj, protože může mařit spravedlivou soutěž a zničit důvěru ve společnost nebo jednotlivce. Boj se všemi formami korupce je ve společnosti Sanofi prioritou. Propagace etického prostředí a integrity je klíčem k zachování důvěry pacientů, zainteresovaných subjektů a společnosti. Sanofi má závazek pěstovat kulturu integrity v celé organizaci a jasně komunikuje svá očekávání, aby se snížilo riziko korupce.

Zaměstnanci společnosti Sanofi mají zakázáno dávat, slibovat darování nebo nabízet cokoli hodnotného jakékoliv osobě za účelem ovlivnění jakéhokoliv rozhodnutí, a to zejména při interakci se zdravotnickými odborníky a státními úředníky.

Tento zákaz platí také pro nepřímou korupci, což je korupční jednání prováděné prostřednictvím třetí strany jménem společnosti Sanofi.

Mezi hodnotné věci mimo jiné patří:

  • hotovost
  • dárky
  • zábava, ubytování a pohoštění
  • úhrada cestovních nákladů
  • služby
  • pracovní nabídky
  • půjčky
  • dárcovství nebo příspěvky
  • jakýkoli hodnotný převod a to včetně převodu za nominální hodnotu.

Ve světle mezinárodních úmluv a zákonů platí, že společnosti, které se zapojí do korupčního jednání, mohou čelit vážnému poškození dobré pověsti a mohou být vystaveny vysokým občanským a trestním pokutám. Může to pro ně mít také vážné nepříznivé obchodní dopady (například ztrátu smluv).

Kromě vystavení společnosti riziku mohou zaměstnanci dopouštějící se korupce nést osobní odpovědnost za občanské a trestní postihy, včetně vysokých pokut a trestů odnětí svobody.

Pokud jde o přeshraniční použití některých protikorupčních nařízení, mohou korupční praktiky provedené v jedné zemi vést k sankcím v několika zemích a dále vystavit pokutám osoby porušující zákon.

Pro účely podpory prostředí etiky a integrity a jednání v souladu se všemi platnými antimonopolními zákony a nařízeními a také zákony a nařízeními proti úplatkářství má Sanofi implementovanou komplexní sadu zásad a standardů stanovujících jasná pravidla, která musí dodržovat všichni zaměstnanci společnosti Sanofi a v příslušných případech také třetí strany.

Tyto zásady a standardy řídí určité aktivity, aby se zajistilo, že jsou implementovány z pravých a legitimních obchodních důvodů a zahrnují konkrétní ustanovení zaměřená na prevenci úplatkářství a korupce.

Společnost Sanofi zakazuje platby za urychlení vyřízení a to i v případě, kdy je zákon povoluje.

Tyto zásady a standardy nejsou kompletní, pokud jde o řešení všech okolností, které mohou nastat. Pokud zásady nepokrývají konkrétní situaci nebo není ustanovení zásad a standardů zaměstnanci společnosti Sanofi jasné, musí se poradit se svým nadřízeným nebo s právním  a Ethics and Business Integrity oddělením.