Tento web používá soubory cookie, aby mohl sledovat své uživatele a vylepšovat obsah. Dalším procházením tohoto webu souhlasíte s používáním těchto souborů cookie. Kliknutím sem zobrazíte více informací o souborech cookie a můžete zde nastavit předvolby.

Pokračovat
Integrita v našich obchodních praktikách

Zachování důvěry ve vztazích se zainteresovanými subjekty společnosti – pacienty, zákazníky, akcionáři, dodavateli a ostatními obchodními partnery a členy občanské společnosti – všude tam, kde Sanofi působí.

Účast na veřejném životě
Účast na veřejném životě
V rámci účasti na veřejném životě jedná Sanofi transparentně, upřímně a bezúhonně.
Účast na veřejném životě

V rámci účasti na veřejném životě jedná Sanofi transparentně, upřímně a bezúhonně. Žádný zaměstnanec ani zástupce společnosti Sanofi nesmí jednat ani hovořit o veřejných záležitostech jako zástupce společnosti, pokud k tomu nemá oprávnění. Zaměstnanci společnosti Sanofi se mohou do veřejného života zapojovat nezávisle, pokud je jejich účast zcela osobním vyjádřením bez jakékoli vazby na Sanofi.

Sanofi je jako zodpovědná společnost zapojená do veřejného života v zemích a oblastech, kde působí. Může sem patřit zapojování do diskusí o záležitostech, které jsou předmětem veřejného zájmu, podíl na vývoji veřejných zásad a poskytování darů nebo finančních příspěvků veřejným organizacím na podporu jejich poslání.

Při každé z těchto aktivit vždy usilujeme o to, abychom pozitivním způsobem přispívali k veřejnému životu a nikdy tyto aktivity neskrývali. Vždy jednáme podle platných zákonů.

Vítáme účast našich zaměstnanců na veřejném životě, pokud vystupují sami za sebe. Aby nedošlo k nedorozumění, zaměstnanci musí objasnit, že se účastní jako soukromé osoby, nikoli jménem společnosti Sanofi.

Na veřejnosti mohou jménem společnosti vystupovat pouze k tomu oprávnění zaměstnanci. Žádný zaměstnanec ani zástupce společnosti Sanofi nemá oprávnění žádným způsobem zavazovat společnost k podpoře politické strany, politika nebo volebního kandidáta nebo spojovat společnost Sanofi s jakýmikoliv politickými aktivitami. Federální zákony USA opravňují k tvorbě korporátních politických akčních výborů (PAC), které mohou přispívat kandidátům do federálních a případně státních voleb. Tyto výbory jsou zaregistrované u federální volební komise nebo státních agentur, jak vyžadují zákony. Společnost Sanofi má zřízený výbor zaměstnanců Sanofi US Services Inc. a státní výbor PAC v Massachusetts nazvaný Sanofi Massachusetts Political Action Committee, přičemž oba tyto výbory přijímají příspěvky od oprávněných jednotlivců a přispívají na podporu federálních a státních kandidátů, kteří podporují veřejné zásady podněcující výzkumy, zajišťují dostupnost léků pro pacienty a oceňují inovace.