Kjo faqe interneti përdor cookie për të përmirësuar përmbajtjen dhe analizën e përdorimit të faqes në internet. Duke vazhduar të shfletoni këtë faqe, ju po pranoni përdorimin e këtyre cookies. Klikoni këtu për more information on cookies and to set your preferences.

I vendosur
Ruajtja e shëndetit dhesigurisë dhe mbrojtja e njerëzve dhe e ambientit jetësor
Ruajtja e shëndetit dhesigurisë dhe mbrojtja e njerëzve dhe e ambientit jetësor
NË KOMPANINË SANOFI, RUAJTJA E SHËNDETIT DHE E SIGURISË DHE MBROJTJA E NJERËZVE DHE E AMBIENTIT JETËSOR JANË ME RËNDËSI THELBËSORE.
Ruajtja e shëndetit dhesigurisë dhe mbrojtja e njerëzve dhe e ambientit jetësor

Në së bashku jemi duke u përpjekur që Sanofi të jetë ambient pune i sigurt dhe i shëndoshë për të punësuarit tanë dhe partnerët e jashtëm, që në minimum ta shndërrojë edhe ndikimin e aktiviteteve dhe produkteve tona ndaj ambientit rrethues dhe t’i mbrojë bashkësitë vendore.

SANOFI I ËSHTË PËRKUSHTUAR:
  • Ruajtjes së shëndetit, cilësisë së jetës menaxhuese dhe sigurisë së të punësuarve dhe secilit personi që është i lidhur me ne, madje edhe jashtë ndërveprimeve tona të drejtpërdrejta.. Kjo përkueshtueshmëri e nënkupton që ne do të vlerësojmë, t’i parandalojmë dhe do t’I kontrollojmë rreziqet fizike, kimike dhe biologjike lidhur me aktivitetet tona.
  • Kufizimit të ndikimit të aktiviteteve dhe produkteve tona ndaj ambientit rrethues në tërë zinxhirin e krijimit të vlerave, me kursimin e ujit dhe të energjisë dhe me zvogëlimin e ndikimit rezidual përmes zvogëlimit të emisioneve, ujërave hedhurinë dhe hedhurinave. Sanofi e dallon rolin e vet në ndikimin e ndryshimeve klimatike.