Kjo faqe interneti përdor cookie për të përmirësuar përmbajtjen dhe analizën e përdorimit të faqes në internet. Duke vazhduar të shfletoni këtë faqe, ju po pranoni përdorimin e këtyre cookies. Klikoni këtu për more information on cookies and to set your preferences.

I vendosur
Integriteti në aktivitetet tona menaxhuese

Ruajtja e besimit të marrëdhënies sonë me palët e interesuara — pacient, klientët, aksionarët, furnizuesit dhe partnerët e tjerë menaxhues dhe anëtarët e shoqërisë civile — me të cilët menaxhon Sanofi

Respektimi i  konkurrencës së lirë
Respektimi i konkurrencës së lirë
SANOFI E MBËSHTET TREGUN KONKURRENT, I RESPEKTON DHE I MBËSHTET KONKURRENCAT KORREKTE DHE LIGJIN E TREGTISË.
Respektimi i  konkurrencës së lirë

Çështjet që kanë të bëjnë lidhur me konkurrencën dhe me parandalimin e monopolit mund të dalin nga kontaktet midis kompanisë Sanofi dhe konkurrentëve të tij, furnizuesve ose klientëve. Të gjithë të punësuarit duhet t’i respektojnë ligjet për mbrojtjen e konkurrencës dhe luftën kundër monopolit dhe të përmbahen nga sjellja e padrejtë ndaj konkurrentëve. Sjellja jokonkurrente mund të përfshijë:

  • Lidhjen e kontratës, duke përfshirë edhe marrëveshjet joformale me konkurrentët lidhur me kontraktimin e çmimit, rregullimin e ofertës, ndarjen e tregut dhe kontraktimin që të kufizohet mundësia e marrjes.
  • Këmbimi i informacioneve konkurrente të ndjeshme me konkurrentët.
  • Keqpërdorimi i pozitës së mundshme i dominimit të tregut.
  • Imponimi i kufizimit të klientëve ose furnizuesve.
  • Hyrja në përqendrime dhe në sigurime të caktuara.