Kjo faqe interneti përdor cookie për të përmirësuar përmbajtjen dhe analizën e përdorimit të faqes në internet. Duke vazhduar të shfletoni këtë faqe, ju po pranoni përdorimin e këtyre cookies. Klikoni këtu për more information on cookies and to set your preferences.

I vendosur

Mesazhi i drejtorit të përgjithshëm

Integriteti është obligim i cili duhet të orientojë sjelljen tonë jashtë respektimit të thjeshtë të ligjit dhe dispozitave, duke na nxitur që të bëjmë zgjedhjen e vërtetë në çdo situatë.

Paul Hudson

Respektimi dhe mbrojtja
e njerëzve dhe e ambientit jetësor

Për ambient pune stimulues, krijues dhe të sigurt

Integriteti në menaxhim informacione të kompanive

Për të ruajtur dhe për të mbrojtur konkurrencën, imazhin dhe emrin e mirë

Më shumë

Integriteti në menaxhim
informacione të kompanive

Për të ruajtur dhe për të mbrojtur konkurrencën, imazhin dhe emrin e mirë

Integriteti në
aktivitetet tona menaxhuese

Ruajtja e besimit të marrëdhënies sonë me palët e interesuara — pacient, klientët, aksionarët, furnizuesit dhe partnerët e tjerë menaxhues dhe anëtarët e shoqërisë civile — me të cilët menaxhon Sanofi

Integriteti në aktivitetet tona menaxhuese

Ruajtja e besimit të marrëdhënies sonë me palët e interesuara — pacient, klientët, aksionarët, furnizuesit dhe partnerët e tjerë m...

Më shumë