เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
ใครที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง
ใครที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง
หลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจมีผลบังคับใช้กับพนักงานและผู้รับจ้างของ Sanofi และมีผลกับทุกคนที่ทำธุรกิจในนามของ Sanofi
ใครที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง

เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความเข้าใจเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณนี้ ถ้าเราคิดว่าอาจมีการละเลยมาตรฐานทางจริยธรรมของเรา เรามีหน้าที่จะต้องรายงานข้อกังวลนี้

วิธีการใช้ หลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ
หลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจเป็นเครื่องมืออ้างอิงที่จะช่วยให้เราทุกคนกระทำการอย่างซื่อสัตย์โดยการตั้งคำถามกับตัวเองเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เราเผชิญอยู่

ในบางสถานการณ์ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะจัดการได้ บางครั้งการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมก็ดูจะเป็นเรื่องยาก เพราะอาจไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ

หลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจเป็นเครื่องมืออ้างอิงที่จะช่วยให้เราทุกคนกระทำการอย่างซื่อสัตย์โดยการตั้งคำถามกับตัวเองเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เราเผชิญอยู่ นอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณแล้ว Sanofi ยังมีชุดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ที่เราจะต้องปฏิบัติตาม เราต้องตั้งคำถามเมื่อจำเป็นเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมและด้วยเหตุผลอันสมควร

อาจมีบางกรณีที่แนวทางในหลักจรรยาบรรณนี้มีความแตกต่างกันไปเนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นหรือธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละประเทศ ในกรณีที่กฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถิ่นกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่าที่ระบุไว้ในหลัก จรรยาบรรณ จะถือว่ากฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถิ่นนั้นมีผลบังคับใช้เสมอ แต่ในทางกลับกัน ถ้าหลักจรรยาบรรณมีมาตรฐานสูงกว่า ก็ให้ยึดถือหลักจรรยาบรรณเป็นสำคัญ

หากคุณลังเลสงสัย คุณควรถามตัวเองดังนี้
  • ฉันกำลังละเมิดกฎหมาย หลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ Sanofi อยู่หรือไม่
  • ฉันกำลังกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมทางจริยธรรมหรือไม่
  • ฉันปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในแบบเดียวกับที่ฉันคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติหรือไม่
  • ฉันจะเป็นหนี้บุญคุณที่ต้องตอบแทนใครหรือไม่
  • การตัดสินใจของฉันจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมหรือไม่หากเรื่องนี้ถูก ตีพิมพ์บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์