เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
การเคารพและ การปกป้อง ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นการกระตุ้นส่งเสริม

การรักษาสุขภาพและความปลอดภัย และการปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อม
การรักษาสุขภาพและความปลอดภัย และการปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อม
ที่ Sanofi การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยและการปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก
การรักษาสุขภาพและความปลอดภัย และการปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเราจะช่วยให้มั่นใจว่า Sanofi เป็นที่ทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพสำหรับพนักงานของเราและพันธมิตรภายนอก เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของเรา และเพื่อปกป้องชุมชนโดยรอบ

Sanofi มุ่งมั่นที่จะ:
  • รักษาสุขภาพ คุณภาพชีวิตการทำงาน และความปลอดภัยของพนักงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา ซึ่งนอกเหนือไปจากการติดต่อกันโดยตรงของเรา พันธกิจนี้ส่งผลให้เราจะทำการประเมิน ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางเคมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเรา
  • การจำกัดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการ ดำเนินการและผลิตภัณฑ์ของเราทั่วทั้งห่วงโซ่ คุณค่า (value chain) โดยการสงวนรักษาน้ำ และพลังงาน และลดผลกระทบจากสารตกค้าง โดยการลดการปล่อยไอเสีย น้ำเสีย และขยะ Sanofi ตระหนักถึงบทบาทของตนในการจัดการ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ