เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
ความซื่อสัตย์ใน แนวปฏิบัติทาง ธุรกิจของเรา

เพื่อรักษาความไว้วางใจใน ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนสมาชิกในสังคม ที่ซึ่ง Sanofi เข้าไปดำเนินธุรกิจ

การรักษาความโปร่งใส ในผลิตภัณฑ์ของเรา
การรักษาความโปร่งใส ในผลิตภัณฑ์ของเรา
เรามีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูล ที่สำคัญอย่างชัดเจนและ เข้าถึงได้ เพื่อให้มั่นใจถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างถูกต้อง
การรักษาความโปร่งใส ในผลิตภัณฑ์ของเรา

Sanofi สื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรามีการตรวจติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

เรามีความกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ (และแม้แต่คาดหมายถึง) ความคาดหวังของผู้ป่วย เรามีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลที่สำคัญอย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ เพื่อให้มั่นใจถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างถูกต้อง

Sanofi มุ่งมั่นที่จะ:
  • ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ทราบแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของยาที่วิจัย ก่อนที่จะเปิดตัวการทดลองทางคลินิกใหม่ เราตรวจติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดในระหว่างการทดลองทางคลินิกโดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ดี และเราให้ข้อมูลหรือสัญญาณใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องใด ๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างการวิจัย
  • ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างถูกต้อง นับตั้งแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงสิ้นสุดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาเอกสารข้อมูลแก่ผู้ป่วย ซึ่งชัดเจนและสามารถอ่านเข้าใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้แก่ผู้ป่วย
  • ดำเนินการให้แน่ใจว่าพนักงาน Sanofi ทั้งหมด ตัวแทนของ Sanofi และบุคคลภายนอกจะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ หรือข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาอื่นใดที่พวกเขาได้ทราบ มายังฝ่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาทั่วโลกภายในหนึ่งวันทำการ โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะคิดว่าเรื่องนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Sanofi หรือไม่ก็ตาม เราสนับสนุนให้ผู้ป่วยแจ้งเรื่องไปยังฝ่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาทั่วโลกในประเทศของพวกเขา และแพทย์หรือเภสัชกร ทันทีหากได้รับผลข้างเคียงใด ๆ
  • การให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง และไม่ใช่เป็นการประเมินสูงเกินจริง เกี่ยวกับประโยชน์ที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์และบทบาท ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในการรักษาโรค เราไม่จำกัดแต่เฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ เราให้ข้อมูลที่เหมาะสมและอ่านเข้าใจง่ายที่ระบุถึงความเสี่ยงและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เรามีหลักฐานพิสูจน์ด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การกล่าวอ้าง หรือการเปรียบเทียบที่ระบุไว้ในเอกสารทั้งหมด ของเรา
  • การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนหรือทำการตลาดโดยเป็นไปตามการอนุมัติด้านการตลาดหรือเอกสารอ้างอิงอย่างเคร่งครัด เราจะไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่จดทะเบียนหรือผลิตภัณฑ์จดทะเบียนซึ่งมีข้อบ่งใช้ที่ไม่ได้รับอนุมัติ (nonapproved indications)