เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
ความซื่อสัตย์ใน แนวปฏิบัติทาง ธุรกิจของเรา

เพื่อรักษาความไว้วางใจใน ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนสมาชิกในสังคม ที่ซึ่ง Sanofi เข้าไปดำเนินธุรกิจ

การยึดมั่นใน การแข่งขันเสรี
การยึดมั่นใน การแข่งขันเสรี
Sanofi สนับสนุนตลาดที่มีการแข่งขัน โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและกฎหมายแนวทางปฏิบัติทางการค้า
การยึดมั่นใน การแข่งขันเสรี

ปัญหาเรื่องการแข่งขันทางการค้าและการป้องกันการผูกขาดอาจเกิดขึ้นได้จากการติดต่อระหว่าง Sanofi กับคู่แข่ง ซัพพลายเออร์ หรือลูกค้าของบริษัท พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายต่อต้านการผูกขาด และละเว้นการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ยุติธรรมกับคู่แข่ง พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันเสรีอาจได้แก่

  • การเข้าทำข้อตกลง รวมถึงการทำความเข้าใจที่ ไม่เป็นทางการกับคู่แข่งในการตกลงร่วมกันกำหนดราคา การฮั้วประมูล การจัดสรรตลาด และข้อตกลงที่จำกัดการจัดหาสินค้า
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเชิงการแข่งขันกับคู่แข่ง
  • การใช้ตำแหน่งอำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เหมาะสม
  • การกำหนดข้อจำกัดต่อลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
  • การเข้าร่วมในการควบรวมและซื้อกิจการในบางกรณี