เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
ความซื่อสัตย์ใน แนวปฏิบัติทาง ธุรกิจของเรา

เพื่อรักษาความไว้วางใจใน ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนสมาชิกในสังคม ที่ซึ่ง Sanofi เข้าไปดำเนินธุรกิจ

การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
Sanofi ดำเนินการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมเมื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

Sanofi ดำเนินการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมเมื่อมีส่วนร่วม ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ห้ามมิให้พนักงานหรือตัวแทนคนใดของ Sanofi ดำเนินการหรือพูดต่อสาธารณชนในฐานะตัวแทนของบริษัท เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ พนักงาน Sanofi อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้โดยอิสระ ตราบใดที่การเข้าร่วมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนตัวอย่างเห็นได้ชัดและไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับ Sanofi

ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดี Sanofi จะมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ และการบริจาคเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินต่อองค์กรสาธารณะเพื่อสื่อถึงการสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กรนั้น

ในการดำเนินการแต่ละเรื่องดังกล่าวนี้ เราพยายามที่จะมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์และไม่ปกปิดการดำเนินการต่าง ๆ ของเรา เราดำเนินการโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เสมอ

เรายินดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามกำลังความสามารถส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด พนักงานควรดำเนินการให้ชัดเจนว่าพวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เป็นการส่วนตัว มิใช่ในนามของ Sanofi

เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถพูดต่อสาธารณชนในนามของบริษัท ห้ามมิให้พนักงานหรือตัวแทนคนใดของ Sanofi ให้คำมั่นในนามของบริษัทในอันที่จะสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในลักษณะใด ๆ หรือใช้ความเกี่ยวข้องของตนกับ Sanofi ในการทำกิจกรรมทางการเมือง ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายรัฐบาลกลางฐอนุญาตให้มีการตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทางการเมือง (Political Action Committees - PAC) ขององค์กรได้ ซึ่งอาจสนับสนุนผู้สมัครในการลงชิงตำแหน่งของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ PAC ต้องจดทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง (Federal Election Commission) และ/หรือหน่วยงานของรัฐที่กฎหมายกำหนด Sanofi ได้จัดตั้ง Sanofi US Services Inc. ทั้งนี้ PAC ของพนักงานและ PAC ของรัฐในแมสซาชูเซตส์ ซึ่งสังกัดคณะกรรมการกิจกรรมทางการเมืองแมสซาชูเซตส์ของ Sanofi (Massachusetts Political Action Committee) แต่ละฝ่ายจะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีสิทธิ และทำการสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางหรือระดับรัฐ ผู้ที่สนับสนุนนโยบายสาธารณะซึ่งมอบสิ่งจูงใจในการทำวิจัย ดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยา และการให้รางวัลนวัตกรรม