เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
ความซื่อสัตย์ใน การจัดการ ข้อมูลของบริษัท

เพื่อปกป้องและรักษาความสามารถในการแข่งขัน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของเรา

การป้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน
การป้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน
ห้ามมิให้พนักงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ Sanofi หรือบริษัทในเครือของเราในขณะที่พนักงานมีข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งมี แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์เหล่านี้
การป้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในขณะที่ทราบข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ บริษัท ตัวอย่างที่พบได้ทั่วไปของการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในก็คือ การขายหลักทรัพย์ออกไปก่อนที่จะมีการแจ้งข่าวร้ายซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นตกต่ำลง หรือการซื้อหลักทรัพย์ก่อนที่จะมีการแจ้งข่าวดีซึ่งส่งให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น

บุคคลภายในตามการพิจารณาของ Sanofi หมายถึง บุคคลที่มีข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับ ของ Sanofi บริษัทในเครือ และพันธมิตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลนั้นส่งผลต่อราคา หลักทรัพย์ ผลที่ตามมาก็คือ บุคคลภายในนี้ต้องละเว้น การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง การขายหุ้น รางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้น

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะมีการประกาศข่าวสารซึ่งอาจส่งผลกระทบทางบวกหรือลบต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ของ Sanofi หรือของพันธมิตรในปัจจุบันหรือในอนาคตของบริษัทฯ และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเกิดจากการพิจารณาข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้

  • ผลประกอบการทางการเงิน
  • การเสนอว่าจะเข้าซื้อกิจการหรือขายกิจการ
  • ผลการทดลองทางคลินิกที่สำคัญ
  • การอนุมัติทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
  • การสูญเสียหรือได้มาซึ่งข้อตกลงทางธุรกิจที่สำคัญ
  • การฟ้องร้องคดีที่ดำเนินอยู่

กฎระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในมีผลบังคับใช้ไม่เพียงแต่หลักทรัพย์ของ Sanofi เท่านั้น แต่ยังรวมถึงหลักทรัพย์ของบุคคลภายนอกที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย