เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
การเคารพและ การปกป้อง ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นการกระตุ้นส่งเสริม

การปกป้องความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล
การปกป้องความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ Sanofi การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และคู่ค้าธุรกิจอื่น ๆ ของเราถือเป็นเรื่องสำคัญมาก
การปกป้องความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ Sanofi การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้ป่วย บุคลากรทาง การแพทย์ และคู่ค้าธุรกิจอื่น ๆ ของเราถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร

Sanofi มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยมีหมายเลขที่ระบุถึงตัวบุคคล หรือมีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางกายภาพ ทางจิตใจ ความคิด เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือทางสังคม (เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขประกันสังคม บุคลิกลักษณะทางกายภาพ ที่อยู่อีเมล รหัสประจำตัวของคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือพันธุกรรม)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลภายใน Sanofi และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของยุโรป (European Directive) เราได้ออก "กฎระเบียบองค์กรที่มีผลผูกพัน" ซึ่งกำกับดูแลการถ่ายโอนข้อมูลจากบริษัทสาขาในยุโรปไปยังบริษัทสาขาของ Sanofi ที่ไม่อยู่ในยุโรป