เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
ความซื่อสัตย์ใน การจัดการ ข้อมูลของบริษัท

เพื่อปกป้องและรักษาความสามารถในการแข่งขัน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของเรา

การปกป้องข้อมูลความลับ และข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
การปกป้องข้อมูลความลับ และข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ที่ Sanofi การปกป้องข้อมูลความลับและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถือเป็นสิ่งสำคัญมาก
การปกป้องข้อมูลความลับ และข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของเรา ที่ Sanofi การปกป้องข้อมูลความลับและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถือเป็นสิ่งสำคัญมาก พันธกิจนี้มีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทของเรา พนักงานของเรา และคู่ค้าธุรกิจของเรา

การนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อบริษัทของเรา คู่ค้าธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของเรา เป็นการลดความสามารถในการแข่งขัน และอาจทำให้เราต้องเสี่ยงต่อการรับผิดและเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

"ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในโดเมนสาธารณะ และเราต้องปกป้องมิให้มีการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพราะการกระทำดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายต่อบริษัท

ตัวอย่างของข้อมูลที่เป็นความลับ ได้แก่

  • สภาวะทางธุรกิจและทางการเงินของบริษัท
  • แผนเชิงกลยุทธ์/แผนธุรกิจ
  • ข้อมูลการกำหนดราคา
  • แผนการตลาดและกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ
  • ข้อมูลงานวิจัยทางคลินิก ข้อมูลวิจัย และข้อมูลทางเทคนิค การประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรม
  • ข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจาก คู่ค้าธุรกิจของเรา