Táto webová stránka používa súbory cookie na sledovanie sledovanosti a zlepšenie jej obsahu. Pokračovaním prehľadávania tejto webovej stránky súhlasíte s používaním týchto súborov cookie. Po kliknutí sem si prečítajte ďalšie informácie o súboroch cookie a nastavte svoje preferencie.

Pokračovať
Ako upozorniť na obavu
Ako upozorniť na obavu
Ak má zamestnanec spoločnosti Sanofi obavy alebo sa v dobrej viere domnieva, že došlo k porušeniu alebo môže dôjsť k porušeniu akéhokoľvek právneho predpisu, nariadenia, ustanovenia kódexu správania odvetvia, zásad alebo noriem spoločnosti Sanofi či jednej zo zásad etického kódexu spoločnosti Sanofi, má povinnosť upozorniť na svoju obavu prostredníctvom kanála, ktorý považuje za najvhodnejší.
Ako upozorniť na obavu

Okrem toho každý zamestnanec spoločnosti Sanofi, ktorému bola nahlásená určitá obava, musí vec okamžite postúpiť príslušnému E&BI (Compliance) officerovi alebo na zabezpečené linky pomoci pre dodržiavanie predpisov uvedené vyššie.

Zamestnanci, ktorí upozornia na svoje obavy, nebudú disciplinárne stíhaní ani diskriminovaní, ak konajú v dobrej viere a bez akéhokoľvek zlomyseľného zámeru, a to aj v prípade, ak sa nahlásené skutočnosti preukážu ako nepresné alebo ak nebudú prijaté ani žiadne ďalšie opatrenia.

Oddelenie Ethics & Business Integrity vyšetrí nahlásené obvinenia, podľa potreby s podporou iných oddelení spoločnosti Sanofi.

Keď vyšetrovanie potvrdí údajné obvinenia, spoločnosť Sanofi ich bude riešiť nápravnými a/alebo disciplinárnymi opatreniami a, ak to bude nutné, aj právnymi konaniami.