Táto webová stránka používa súbory cookie na sledovanie sledovanosti a zlepšenie jej obsahu. Pokračovaním prehľadávania tejto webovej stránky súhlasíte s používaním týchto súborov cookie. Po kliknutí sem si prečítajte ďalšie informácie o súboroch cookie a nastavte svoje preferencie.

Pokračovať

Správa od GR

Nad rámec právnych predpisov a nariadení je bezúhonnosť záväzkom, ktorý musí usmerňovať naše správanie. to nám umožňuje klásť si otázky o správnych rozhodnutiach, keď sa ocitneme v akejkoľvek situácii.

Olivier Brandicourt

Rešpekt a ochrana
ľudí a životného prostredia

Pre stimulujúce, kreatívne a bezpečné pracovné prostredie

Rešpekt a ochrana ľudí a životného prostredia

Pre stimulujúce, kreatívne a bezpečné pracovné prostredie

Viac

Bezúhonnosť pri riadení informácií spoločnosti

Chrániť a zachovávať našu konkurencieschopnosť, imidž a dobré meno

Viac

Bezúhonnosť pri riadení
informácií spoločnosti

Chrániť a zachovávať našu konkurencieschopnosť, imidž a dobré meno

Bezúhonnosť
v našich obchodných postupoch

Zachovať dôveru v naše vzťahy so zainteresovanými stranami spoločnosti – pacientmi, zákazníkmi, akcionármi, dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi a členmi občianskej spoločnosti – v ktorých spoločnosť Sanofi pôsobí

Bezúhonnosť v našich obchodných postupoch

Zachovať dôveru v naše vzťahy so zainteresovanými stranami spoločnosti – pacientmi, zákazníkmi, akcionármi, dodávateľmi a ďal...

Viac