התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
יושרה בהתנהלות העסקית שלנו

על מנת ליצור יחסים של אמון עם בעלי העניין של החברה - מטופלים, לקוחות, בעלי מניות, ספקים ושותפים עסקיים אחרים וחברים בחברה האזרחית, שבה פועלת Sanofi

שקיפות בכל הנוגע למוצרינו
שקיפות בכל הנוגע למוצרינו
אנו שואפים לספק מידע רלוונטי, ברור ונגיש כדי להבטיח שייעשה שימוש נכון במוצרים שלנו.
שקיפות בכל הנוגע למוצרינו

Sanofi מדווחת בשקיפות על כל הנוגע למוצריה ומבטיחה שהמידע בנוגע ליעילותם ולבטיחותם של מוצריה מנוטר באופן קבוע ומעודכן במהלך כל מחזור החיים שלהם.

אנו שואפים לפעול בהתאם לציפיות המטופלים — ואף לצפות אותן מראש. אנו שואפים לספק מידע רלוונטי, ברור ונגיש כדי להבטיח שייעשה שימוש נכון במוצרים שלנו.

Sanofi מחויבת:
  • להעביר לידי אנשי הסגל הרפואי והמטופלים את כל המידע הידוע על היתרונות ועל הסיכונים האפשריים של המוצר הנבדק, לפני השקתו של ניסוי קליני חדש. אנו מנטרים את בטיחות המוצר מקרוב במהלך ניסויים קליניים בהתאם לתקנות החלות ושיטות העבודה הקליניות המומלצות, ואנו מספקים לאנשי הסגל הרפואי כל מידע רלוונטי או סימנים חדשים שעולים במהלך המחקר.
  • להבטיח שימוש נכון במוצר מרגע השקתו עד לסיום מחזור החיים שלו על ידי השקעת כל המאמצים לפרסם עלון מידע למטופל שהינו ברור וקריא עד כמה שניתן.
  • לוודא שכל עובדיה של Sanofi, נציגיה וכל צד שלישי מדווחים למחלקת בטיחות הטיפול התרופתי על כל אירוע חריג וכל נתון אחר שקשור לבטיחות טיפול תרופתי המגיע לידיעתם בתוך יום עסקים אחד, גם אם אינם חושבים שהוא קשור למוצר של Sanofi. אנו מעודדים מטופלים להודיע למחלקת בטיחות הטיפול התרופתי של Sanofi במדינתם או לרופא או לבית המרקחת על כל תופעת לוואי שהם חווים.
  • לספק מידע מדעי שאינו כוזב או מטעה, ושאינו מגזים בהערכת יתרונות המוצר בפועל ותפקידו בניהול המחלה. איננו מגבילים את המידע שאנו מפרסמים לנתונים שהם לטובת המוצר. אנו מספקים מידע מתאים וקריא שמעריך את הסיכונים הכרוכים בשימוש במוצר ואת יתרונותיו. אנו מבססים כל נתון, טענה או השוואה מדעיים שמוזכרים בכל חומר שאנו מפרסמים.
  • לקדם מוצרים רשומים או משווקים אך ורק בהתאם לאישור השיווק או מסמך הסימוכין. איננו מקדמים מוצרים שאינם רשומים או התוויות בלתי מאושרות של מוצרים רשומים.