התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
שמירה על פרטיות ועל מידע אישי
שמירה על פרטיות ועל מידע אישי
ב-Sanofi, ההגנה על המידע האישי של עובדינו, של מטופלינו, של אנשי הסגל הרפואי ושל שותפינו העסקיים האחרים הינה חיונית.
שמירה על פרטיות ועל מידע אישי

פרטיות והגנה על מידע אישי היא זכות בסיסית. ב-Sanofi, ההגנה על המידע האישי של עובדינו, של מטופלינו, של אנשי הסגל הרפואיים ושל שותפינו העסקיים האחרים הינה חיונית, במיוחד לאור ההתפתחויות בטכנולוגיות התקשורת והמידע.

Sanofi מחויבת להגנה על מידע אישי ולעיבודו אך ורק במסגרת גבולות החוק החל.

"מידע אישי" פירושו כל מידע שיכול לקשר באופן ישיר או עקיף בין יחידים למספר זיהוי או עם גורם אחד או יותר הקשורים באופן ספציפי לזהותם הפיזית, הפסיכולוגית, הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית (כגון: שם, תאריך לידה, מספר זהות, מאפיינים פיזיים, כתובת דוא"ל, מזהה מחשב ומידע שקשור למצב בריאותי או מידע גנטי).

על מנת לאפשר העברת מידע בתוך Sanofi, ובהתאם לדירקטיבה האירופית, קבענו מערכת "כללים תאגידיים מחייבים", שחלים על העברות מידע מחברת בת אירופית לחברת בת לא אירופית של Sanofi.