התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
שמירה על בטיחות וגהות והגנה על האנשים  ועל הסביבה
שמירה על בטיחות וגהות והגנה על האנשים ועל הסביבה
ב-Sanofi, שמירה על בטיחות וגהות והגנה על האנשים ועל הסביבה הן חיוניות.
שמירה על בטיחות וגהות והגנה על האנשים  ועל הסביבה

המחויבות הקולקטיבית שלנו היא להבטיח ש-Sanofi היא מקום עבודה בטוח ובריא עבור עובדינו ושותפינו החיצוניים, למזער את טביעת הרגל הסביבתית של פעולותינו ושל מוצרינו ולהגן על הקהילות שסביבנו.

Sanofi מחויבת:
  • לשמור על הבריאות, על איכות חיי העבודה ועל הבטיחות של עובדיה ושל כל אדם שקשור אלינו, גם אם אין לנו עימו אינטראקציה ישירה. ממחויבות זו עולה שעלינו להעריך את הסיכונים הפיזיים, הכימיים והביולוגיים שקשורים לפעולותינו, למנוע אותם ולשלוט בהם.
  • לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית של פעולותינו ושל מוצרינו לאורך שרשרת הערך על ידי חיסכון במים ובאנרגיה, ולהפחית את ההשפעה השיורית באמצעות הפחתת כמות הפליטות, השפכים והפסולת. Sanofi מכירה בתפקידה בהתמודדות עם שינויי אקלים.