התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
יושרה בהתנהלות העסקית שלנו

על מנת ליצור יחסים של אמון עם בעלי העניין של החברה - מטופלים, לקוחות, בעלי מניות, ספקים ושותפים עסקיים אחרים וחברים בחברה האזרחית, שבה פועלת Sanofi

מאבק בשוחד ובשחיתות
מאבק בשוחד ובשחיתות
אנו, ב-Sanofi, מציבים את המאבק בכל צורות השחיתות בעדיפות עליונה.
מאבק בשוחד ובשחיתות

שחיתות מונעת התפתחות כלכלית, מכיוון שהיא עלולה לחתור תחת תחרות הוגנת ולהרוס את האמון בחברה או בעובד. אנו, ב-Sanofi, מציבים את המאבק בכל צורות השחיתות בעדיפות עליונה. קידום תרבות של אתיקה ויושרה הוא המפתח לשמירה על אמונם של המטופלים, של בעלי העניין ושל החברה. Sanofi מחויבת לטיפוח תרבות של יושרה עסקית ברחבי הארגון כולו ולהצגה ברורה של ציפיותיה על מנת לצמצם את הסיכון לשחיתות.

על עובדי Sanofi נאסר לתת, להבטיח לתת או להציע לתת כל דבר בעל ערך, לכל אדם לשם השפעה על כל פעולה או החלטה, ובפרט בעת אינטראקציה עם אנשי סגל רפואי (HCPs) ועם פקידי ממשל.

איסור זה חל גם על שחיתות עקיפה, כלומר, מעשים שמבוצעים על ידי צד שלישי בשמה של Sanofi או עבורה.

כל דבר בעל ערך עשוי להיות, בין היתר:

  • מזומן
  • מתנות
  • בידור, סידורי לינה וארוחות
  • הוצאות נסיעה
  • שירותים
  • הצעות העסקה
  • הלוואות
  • תרומות או תרומות כספיות
  • כל העברה בעלת ערך, אפילו ערך סמלי.

לאור ההוראות הקבועות באמנות ובחוקים בינלאומיים, חברות המעורבות בשחיתות עשויות לספוג נזקים כבדים למוניטין שלהן וקנסות אזרחיים ופליליים כבדים. הן עלולות לסבול גם מהשלכות שליליות על העסקים שלהן (למשל, אובדן חוזים).

בנוסף לסיכון שבו הם מעמידים את החברות, עובדים מושחתים עלולים גם לשאת בחבות אישית ובעונשים אזרחיים ופליליים, כולל קנסות כבדים ומאסר בפועל.

לאור חלותן האקסטריטוריאלית של הסדרות מסוימות למניעת שוחד ושחיתות, פעולות שחיתות המבוצעות במדינה אחת עלולות להוביל להטלת סנקציות במספר מדינות ולחשיפה נוספת של המפרים לעונשים.

על מנת לקדם תרבות של אתיקה ושל יושרה, וכן על מנת לציית לכל התקנות והחוקים החלים למניעת שוחד ושחיתות, Sanofi יישמה מערכת מקיפה של מדיניות ותקנים המגדירים כללים ברורים שכל עובדי Sanofi מחויבים לציית אליהם, כמו גם כל צד שלישי, כאשר הדבר רלוונטי.

מסמכי מדיניות ותקנים אלה חלים על פעילויות מסוימות על מנת להבטיח שהן מבוצעות מסיבות עסקיות אמיתיות ולגיטימיות, והם כוללים הוראות ספציפיות שנועדו למנוע שוחד ושחיתות.

Sanofi אוסרת על תשלומים מסייעים, אפילו כאשר אלו מותרים על פי חוק.

המדיניות והתקנים הללו לא נועדו למצות את הנושא ולהתייחס לכל הנסיבות שעלולות להתרחש. אם מצב ספציפי אינו מכוסה או אם ההוראות הקבועות במסמכי המדיניות ובתקנים אינן ברורות לעובד כלשהו של Sanofi, עליו להתייעץ עם המנהל שלו ו/או עם המחלקה המשפטית ועם מחלקת האתיקה והיושרה העסקית.