התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
יושרה בהתנהלות העסקית שלנו

על מנת ליצור יחסים של אמון עם בעלי העניין של החברה - מטופלים, לקוחות, בעלי מניות, ספקים ושותפים עסקיים אחרים וחברים בחברה האזרחית, שבה פועלת Sanofi

כבוד לתחרות חופשית
כבוד לתחרות חופשית
Sanofi תומכת בשוק תחרותי, מכבדת את חוקי התחרות וההגבלים העסקיים ופועלת על פיהם.
כבוד לתחרות חופשית

עניינים שקשורים לתחרות ולהגבלים עסקיים עלולים לעלות כתוצאה מחוזים שנחתמים בין Sanofi למתחריה, לספקיה וללקוחותיה. על כל העובדים לציית לחוקים שקשורים לתחרות ולהגבלים עסקיים ולהימנע מכל התנהגות בלתי הוגנת כלפי מתחרים. התנהגויות בלתי-תחרותיות עשויות לכלול:

  • התקשרות בהסכם, כולל כל הבנה שהושגה באופן בלתי רשמי, עם מתחרים בנוגע לקביעת מחירים, להטיית מכרזים, להקצאות שוק ולהסכמים להגבלת אספקה.
  • החלפת מידע תחרותי רגיש עם מתחרים.
  • ניצול לרעה של עמדת שליטה בשוק.
  • הטלת מגבלות על לקוחות ועל ספקים.
  • כניסה לתהליכי מיזוג ורכישה מסוימים.