התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
התייחסות לאנשים בכבוד
התייחסות לאנשים בכבוד
Sanofi מטפחת סביבת עבודה מעוררת, יצירתית ונטולת אפליה עבור כל העובדים והשותפים העסקיים החיצוניים.
התייחסות לאנשים בכבוד

אנו מחויבים לכבד ולקדם זכויות אדם, באופן שעולה בקנה אחד עם "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" ועם "העקרונות המנחים של האו"ם לעסקים ולזכויות אדם". אנו חתומים על אמנת האו"ם לניהול בר-קיימא מאז 2003, ואנו מוודאים ציות לכל הנושאים המכוסים על ידי האמנות הבסיסיות של ארגון העבודה הבינלאומי (כולל האיסור על העסקת ילדים ועבודת כפייה וכיבוד חופש ההתאגדות). אנו מקדמים גיוון, פועלים בהגינות ומנהלים באדיבות אינטראקציות עם יחידים בתוך Sanofi ומחוצה לה.

Sanofi מחויבת:
 • לאסור על כל התנהלות שעשויה לפגוע בכבודו של אדם.
 • לנקוט אפס סובלנות כלפי הטרדה וכל צורות האפליה, המבוססות על מאפיינים כגון:
  • מגדר
  • זהות מגדרית
  • גיל
  • מוצא
  • דת
  • נטייה מינית
  • מראה פיזי
  • בריאות
  • נכות
  • פעילות באיגודים מקצועיים
  • דעות פוליטיות
  • לאום
  • מצב משפחתי.
 • לתמוך בשוויון הזדמנויות עבור כל עובד או מועמד לתפקיד בתהליך הגיוס, גישה להכשרה, תגמולים, רווחה, ניידות פנים-ארגונית ופיתוח קריירה. מיומנויות, ניסיון ויכולת אישית הם הגורמים היחידים שאנו בודקים.
 • לקדם את הגיוון, מכיוון שאנו מאמינים שזהויותיהם המובחנות של עובדינו ושל שותפינו העסקיים החיצוניים הן מקור לעוצמה ומרכיב מרכזי בהצלחתנו.
 • אנו מצפים ששותפינו העסקיים החיצוניים יצייתו לעקרונות הבסיסיים שקבע ארגון העבודה הבינלאומי, ובפרט אלה הנוגעים להעסקת ילדים, עבודת כפייה, שעות עבודה, תשלום, חופש ההתאגדות והיעדר אפליה.