התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
יושרה בהתנהלות העסקית שלנו

על מנת ליצור יחסים של אמון עם בעלי העניין של החברה - מטופלים, לקוחות, בעלי מניות, ספקים ושותפים עסקיים אחרים וחברים בחברה האזרחית, שבה פועלת Sanofi

השתתפות בחיים ציבוריים
השתתפות בחיים ציבוריים
Sanofi פועלת בשקיפות, בכנות וביושרה בעת השתתפותה בחיים הציבוריים.
השתתפות בחיים ציבוריים

Sanofi פועלת בשקיפות, בכנות וביושרה בעת השתתפותה בחיים הציבוריים. לאף עובד או נציג של Sanofi אסור להביע עמדה בנוגע לעניינים ציבוריים כנציג של החברה מבלי לקבל לכך אישור. לעובדי Sanofi מותר לקחת חלק בחיים ציבוריים באופן עצמאי, כל עוד השתתפותם מוצגת בבירור כעניין אישי שאינו קשור ל-Sanofi.

כחברה בעלת אחריות תאגידית, Sanofi מעורבת בחיים הציבוריים במדינות ובאזורים שבהם היא פועלת. מעורבות זו עשויה לכלול השתתפות בדיונים שעוסקים בנושאים בעלי עניין לציבור, השתתפות בפיתוח מדיניות ציבורית ומתן תרומות או תרומות כספיות לארגונים ציבוריים כאות לתמיכה במשימותיהם של ארגונים אלה.

בכל אחת מהפעולות הללו, אנו תמיד שואפים להציע תרומה חיובית לחיים הציבוריים ולעולם לא להסתיר את פעילויותינו. אנו פועלים תמיד בהתאם לחוקים החלים.

אנו מקבלים בברכה את השתתפותם של עובדינו בחיים הציבוריים במסגרת חייהם הפרטיים. כדי להימנע מאי הבנות, על העובדים להבהיר שהם פועלים במסגרת יוזמה אישית, ולא פועלים בשמה של Sanofi.

אך ורק לעובדים מורשים מותר לדבר בשמה של החברה בציבור. לאף עובד או נציג של Sanofi אין הסמכות להתחייב בשמה של החברה לתמיכה במפלגה פוליטית, בפוליטיקאי או במועמד לבחירות בכל דרך שהיא, או להשתמש בקשר עם Sanofi כחלק מפעילות פוליטית. בארצות הברית, החוק הפדרלי מתיר את הקמתן של ועדות פעולה פוליטיות (PACs) תאגידיות, שיכולות לתרום למועמדים בבחירות הפדרליות ובחלק ממערכות הבחירות במדינות. על ה-PACs להירשם אצל ועדת הבחירות הפדרלית ו/או אצל סוכנויות המדינה כנדרש בחוק. Sanofi הקימה את Sanofi US Services Inc כ-PAC לשירות העובדים, וכן PAC במדינת מסצ'וסטס, Sanofi Massachusetts Political Action Committee, שכל אחת מהן מקבלת תרומות מיחידים זכאים ומעניקה תרומות לתמיכה במועמדים פדרליים ומועמדים במדינה שתומכים במדיניות ציבורית המעניקה תמריצים למחקר, המבטיחה כי למטופלים תהיה גישה לתרופות ומעניקה גמול על חדשנות.