התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
הנוגעים בדבר
הנוגעים בדבר
קוד אתי זה חל על כל עובדי Sanofi וקבלניה, ועל כל מי שמבצע פעולות עסקיות בשמה של Sanofi.
הנוגעים בדבר

כל אחד מאיתנו נושא באחריות להבנת תוכנו של קוד זה. אם נאמין שהסטנדרטים האתיים שלנו בסכנה, יש לנו מחויבות להציג חשש זה.

איך להשתמש בקוד האתי
הקוד האתי הוא כלי הסימוכין שעוזר לכולנו לפעול ביושרה על ידי הצגת שאלות לעצמנו בנוגע למצבים העסקיים שבהם אנו נתקלים.

ישנם מצבים עימם לא קל להתמודד. קבלת החלטות באופן אתי נראית לעתים קשה, מכיוון שהיא חורגת מציות פשוט למערכת של כללים.

הקוד האתי הוא כלי הסימוכין שעוזר לכולנו לפעול ביושרה על ידי הצגת שאלות לעצמנו בנוגע למצבים העסקיים שבהם אנו נתקלים. בנוסף לקוד, יישמה Sanofi גם מערכת של נהלים ומדיניות להם עלינו לציית. בעת הצורך, עלינו לשאול שאלות כדי שנוכל לעשות את הדבר הנכון באופן הנכון, בזמן הנכון ומהסיבה הנכונה.

ייתכנו מקרים שבהם ההנחיות המופיעות בקוד זה אינן עולות בקנה אחד עם החוקים המקומיים או עם המנהגים המקובלים במדינה מסוימת. במקרים שבהם החוקים או המנהגים המקומיים אוכפים סטנדרטים גבוהים יותר מאשר אלה הקבועים בקוד, יש תמיד לציית לחוקים ולמנהגים מקומיים אלה. אם, לעומת זאת, הקוד אוכף סטנדרטים גבוהים יותר, עליו לגבור.

אם אתה נתקל בספק כלשהו, שאל את עצמך את השאלות הבאות:
  • האם אני מפר חוק כלשהו, את הקוד האתי של Sanofi, את המדיניות שלה או את נוהליה?
  • האם איני פועל באופן עקבי בהתאם לערכים אתיים?
  • האם אני נוהג כלפי אחרים באותו האופן שבו הייתי מצפה שינהגו כלפיי?
  • האם אהיה חייב למישהו משהו בתמורה?
  • האם ההחלטה שלי עשויה להיראות בלתי הולמת אם תתפרסם בעמוד הראשון של עיתון?