התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
יושרה בהתנהלות העסקית שלנו

על מנת ליצור יחסים של אמון עם בעלי העניין של החברה - מטופלים, לקוחות, בעלי מניות, ספקים ושותפים עסקיים אחרים וחברים בחברה האזרחית, שבה פועלת Sanofi

אינטראקציה עם מטופלים
אינטראקציה עם מטופלים
Sanofi מחויבת לשיפור האינטראקציות ההולמות עם מטופלים ועם קבוצות מטופלים.
אינטראקציה עם מטופלים

כשותף במסע הבריאות, וכדי להבין טוב יותר איך יחידים חיים עם מחלה ומה הם מצפים לקבל מספקי שירותי הבריאות, Sanofi מחויבת לשיפור האינטראקציות ההולמות עם מטופלים ועם קבוצות מטופלים באמצעות החלפת רעיונות, בניית יחסים מבוססי אמון, הבטחה שהמידע שהם מספקים ישפיע ופיתוח פתרונות טובים יותר.

אנו, ב-Sanofi, מקיימים אינטראקציות עם מטופלים ועם קבוצות מטופלים לכל אורך מחזור חיי המוצר, כלומר החל משלב הניסויים הקליניים ועד לשימוש במוצר על ידי המטופלים בחיי היומיום. Sanofi מחויבת להבטיח שכל האינטראקציות הללו יכבדו את הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר ויצייתו לחוקים החלים ולהנחיות התעשייה הרלוונטיות.

Sanofi מבטיחה הגנה על זכויותיהם ובריאותם של המשתתפים והמטופלים במחקר בבני אדם, וכן על היושרה בפעילויות המחקר והבריאות של Sanofi. בכל הנוגע לניסויים קליניים, Sanofi מגייסת מטופלים ומשתתפים בריאים מכל העולם. במסגרת ניסויים קליניים אלה, Sanofi:

  • עשויה לערב את המטופלים בקריאת מסמכים הקשורים למחקר, כמו טופסי הסכמה מדעת ופרוטוקולים, או במתן עצות שתאפשרנה מתן מענה טוב יותר לצורכיהם.
  • מוודאת שהתהליכים מתוכננים כך שהמטופלים הנרשמים לניסויים הקליניים מספקים את הסכמתם באופן חופשי ומודע על סמך מידע ברור ושלם שנמסר להם בסגנון מובן ולא טכני.

כמו כן, Sanofi מאמינה שהפיכת המידע הנוגע לניסויים קליניים לזמין לציבור מיטיבה עם המטופלים, עם ספקי שירותי הבריאות ועם הקהילה המדעית. לכן, Sanofi מחויבת לפרסם בציבור מידע שנוגע לניסויים קליניים ולתוצאות באופן רציף וקבוע.

בנוסף לניסויים קליניים, Sanofi תומכת:

  • באינטראקציות עם מטופלים ועם עמותות מטופלים שנועדו לאפשר הבנה טובה יותר של השפעתם של מוצרים על איכות חיי המטופל ולהבין מהם הצרכים הפוטנציאליים לשיפור. התוצרים של אינטראקציות אלה עשויים להיות משולבים בפיתוח פתרונות טיפול בריאותי עתידיים.
  • בקשרים בין מטופלים כדי לאפשר להם לחלוק את חוויותיהם בנוגע למצבם הבריאותי.