התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
יושרה בהתנהלות העסקית שלנו

על מנת ליצור יחסים של אמון עם בעלי העניין של החברה - מטופלים, לקוחות, בעלי מניות, ספקים ושותפים עסקיים אחרים וחברים בחברה האזרחית, שבה פועלת Sanofi

אינטראקציה עם הקהילה המדעית
אינטראקציה עם הקהילה המדעית
Sanofi מחויבת לפעול בסטנדרט הגבוה ביותר של יושרה וכנות בכל אינטראקציה שלה עם הקהילה המדעית.
אינטראקציה עם הקהילה המדעית

האינטראקציה עם הקהילה המדעית היא מרכיב לגיטימי וחיוני בהבטחה שלמטופלים וללקוחות תהיה גישה למוצרים שהם צריכים וכי הם משתמשים במוצרי Sanofi באופן הנכון שישיג עבורם את התוצאות הטובות ביותר. אינטראקציות אלה מאפשרות לנו גם לקבל משוב ועצות בנוגע למוצרים. תרופות במחקר ופיתוח, כמו גם שיטות הפעולה הקליניות, מפיקות תועלת רבה מאינטראקציות אלה. Sanofi תומכת גם בחינוך רפואי, שמספק למומחים מדעיים פורום שבו הם יכולים לחלוק את חוויותיהם הקליניות ולהמשיך בלמידה מתמדת. Sanofi מחויבת לפעול בסטנדרט הגבוה ביותר של יושרה וכנות בכל אינטראקציה שלה עם הקהילה המדעית.

Sanofi מקיימת מגוון אינטראקציות עם הקהילה הרפואית והמדעית, כולל:

  • תמיכה בהשכלתם הרפואית על ידי פרסום מידע הוגן ומאוזן בנוגע למוצרינו ולשימוש הראוי בהם.
  • ארגון מפגשים או אירועים רפואיים או מדעיים, או תמיכה במפגשים מדעיים או חינוכיים שאורגנו על ידי צדדים שלישיים.
  • התקשרות בהסדרי תגמול עבור שירות עם מומחים חיצוניים לביצוע שירות או פעילות משמעותיים בתחומים הנוגעים לרפואה או למדע לצרכים לגיטימיים, כגון ביצוע מחקרים, השתתפות במפגשים מדעיים ומתן שירותי ייעוץ.

אסור להתקשרות עם מומחה למתן שירות להוות גורם מעודד לרשימה, לרכישה, לאספקה, למכירה, לשימוש או להמלצה על הכללה של כל מוצר או שירות של Sanofi בסל התרופות. אנו בוחרים מומחים על סמך קריטריונים אובייקטיביים המבוססים על הצורך המוגדר ולא על השימוש שהמומחה עשה בעבר או יעשה בעתיד במוצריה של Sanofi, ולא על המלצותיו בעבר או בעתיד על מוצרים אלה. על Sanofi לשקף באופן סביר את ערך השוק ההוגן של השירות בעת קביעת התגמול שיוענק למומחים בתמורה לשירותים.