התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
איך להעלות חשש
איך להעלות חשש
אם לעובד של Sanofi יש חשש כלשהו או שהוא סבור בתום לב כי הייתה הפרה או עלולה להיות הפרה בעתיד של חוק, תקנה, הוראה הקבועה בקוד התנהלות של התעשייה, מדיניות או תקן של Sanofi, או אחד העקרונות הקבועים בקוד האתי של Sanofi, מחובתו להעלות את החשש באמצעות הערוצים שהוא סבור שהינם המתאימים ביותר.
איך להעלות חשש

בנוסף, על כל עובד Sanofi שדווח לו על חשש להפנות את העניין באופן מיידי למנהל מחלקת האתיקה והיושרה העסקית (קצין הציות) הרלוונטי או לקווי הדיווח המאובטחים בנושא יושרה ואתיקה המפורטים מעלה.

עובדים שדיווחו על חשש לא יהיו כפופים להליכים משמעתיים או לאפליה נגדם, כל עוד פעלו בתום לב וללא כל כוונת זדון, גם אם יתברר שהעובדות שדיווחו אינן מדויקות או שלא ננקטה כל פעולה בעקבות הדיווח.

מחלקת האתיקה והיושרה העסקית תחקור את החשדות שדווחו, בתמיכתן של מחלקות נוספות של Sanofi במקרה הצורך.

במקרה שהחקירה תאמת את החשדות שדווחו, Sanofi תטפל בהם באמצעות פעולות מתקנות ו/או צעדים משמעתיים והליכים משפטיים במקרה הצורך.